Kontaktombud

Hem
Verksamhet
Kontaktombud

Kontaktombud och medlemsmöten

Varje medlemsorganisation i förbundet har ett eller flera utsedda kontaktombud. Kontaktombuden är länken mellan medlemsorganisationen och förbundet, och tar fortlöpande emot information från förbundet och sprider vidare inom sin organisation.
För kontaktombuden och andra intresserade hos medlemsorganisationerna arrangeras medlemsmöten två gånger per år.

2019

Kontaktombudsträff hösten 2019

Kontaktombudsträffen var den 10 oktober och presentationerna går att ta del av här på höger sida under förteckningen av kontaktombud.

      

Bilder från 11 oktober. 
Stort tack till alla som deltog!


Program kontaktombudsmöte Svealands kustvattenvårdsförbund

Datum:     11 oktober kl. 13.00-16.00

Plats:         Usine konferens, lokal Bourgougne. Södermalmsallen 2 etg. (Rulltrappa upp, ta till vänstre för att komma till konferens ingång.)

Anmälan: mail senast 26 september till frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se

                     Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

 

13.00 – 13.05                             Välkommen!

13.05 – 13.15                             Presentationsrunda av registrerade deltagande.
Förbered gärna ett kort svar på frågan till presentationsrundan: Varför är just du här och tar del av denna träff?

13.15 – 14.15                               Albin Ring, Förvaltningsjurist, miljöförvaltningen Stockholms stad
Miljökvalitetsnormer för vatten -Ramdirektivet,Weserdomen och nya bestämmelser i miljöbalken

 14.15- 14.45                             Fika

14.45-15.00                              Jakob Walve, DEEP. Analyser och underlag

15.00-15.30                              Diskussion i grupper
Vad innebär vattenlagstiftningen och förändringar samt framtaget underlag/verktyg?

Fundera i förväg något kort att säga om följande frågeställningar:

 •  Hur påverkar MKN er verksamhet?
 • Vilka utmaningar har ni att uppfylla era mål?
 • Vet ni vilka underlag som finns inom förbundet?
  Nyttjar ni dem?

 15.30-16.00                               Summering av diskussioner och avslut

 

 

2018

Dokumentation från kontaktombudsträffen 10 december 2018

I höger kolumnen finns enklare inspelade föreläsningar.

 • Håll Sverige Rent -Eva Blidberg om plast i relation till våra hav (pdf, 3 MB)
 • Skansen och Östersjöhus -Anna Björn (pdf, 3MB)
 • Levande Kust -Linda Kumblad och Emil Rydin om det senaste från deras arbete. (pdf  4 MB)
 • ”Regionalt underlag för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar” -Fredrik Meurman från Ecoloop om förbundets projekt och Workshop (pdf, 3MB) 

 

Tack till alla föreläsare och deltagare!

 

Hösten/ vintern
10 december kl 9.00-15.00

Välkommen till kontaktombudsmöte vid Svealands Kustvattenvårdsförbund 10 december!

Svealands kustvattenvårdsförbund bjuder in kontaktpersoner till medlemmar och förbundets styrelse till möjlighet för kunskapsutbyte, föreläsningar och information om senaste från förbundet.

Plats: Södermalmsallén 36 , 5 tr (Storsthlms lokaler var förbundets kansli är placerad.) https://goo.gl/maps/KBzcgE51aNs

Datum: måndag 10 december
Tid
: kl. 9.00-15.00

För frågor är du välkommen att kontakta kansliet!

 

Innehåll

 • Håll Sverige Rent -Eva Blidberg om plast i relation till våra hav
 • Skansen och Östersjöhus -Anna Björn
 • Levande Kust -Linda Kumblad och Emil Rydin om det senaste från deras arbete.
 • ”Regionalt underlag för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar” -Fredrik Meurman från Ecoloop om förbundets projekt och Workshop

 

Program med hålltider kommer skickas ut till de som anmäler sig.
Anmälan görs via länk senast 22 november  https://surveyhero.com/c/e300d092

Ni har väl inte missat att vi har en facebook sida? Där lägger vi upp bland annat bilder från event. Gå gärna in och tycka till!

På vår hemsida kan du ta del av handlingar och protokoll från alla sammanträden.

Frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till mig!

Välkommen!

 

Inför kontaktombudsmöte

Vårens kontaktombudsmöte bjuder på presentation av årets Svealandskusten 2018 av Jakob Walve från DEEP, Stockholms universitet. Vi fortsätter eftermiddagen med Sven Blomqvist från Stockholms universitet: Interreg-projektet SEABASED: Kan fosfor bindas med märgel? Vi avslutar sedan med Juha Salonsaari från Stockholm stad som häller i en presentation med tema: Bättre vatten – ett kommunalt intresse och ansvar.

Program hittar du här>>

Tid: 4 maj kl 13.00-15.30
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan, Stockholm.

Välkommen med din anmälan!
Anmälan görs via mail till förbundssekreterare frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se senast 30 april.

 

2017

Under 2017 är kontaktombudsmöten inplanerade

 • onsdag 17 eller fredag 12 maj Inställt.
 • onsdag 20 september

En förteckning över förbundets kontaktombud får du genom att kontakta förbundets kansli, frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se


Fritidsbåtlivet och vattenmiljö, miniseminarium och workshop.
Dokumentation från kontaktombudsmötet 21 september 2016

Sverige ett av världens mest fritidsbåtstäta länder, med nästan en miljon fritidsbåtar. Vid höstens kontaktombudsmöte diskuterade vi olika miljöaspekter på båtlivet, med huvudfokus på en kommande projektansökan för att stödja etableringen av toatömningsstationer. Mötet var mycket välbesökt med 36 deltagare som representerade 29 organisationer (deltagarlista).
Hela miniseminariet, 1 h 50 min, finns i en enkel ljudupptagning med alla föredragshållarnas presentationer (mp3, 65 MB). Nedan anges när respektive presentation börjar i ljudinspelningen.
Inbjudan med program (pdf, 215kB) och flyer om planerat toatömningsprojekt (pdf, 117 kB)

 1. Inledning, aktuellt på Svealandskusten Göran Andersson, Svealands Kustvattenvårdsförbund (startar 00:00:00 i ljudinspelningen, pdf, 524 kB)
  – Läs gärna sommarens nyhetsinslag om vår kustvattenprovtagning. Ett dussin artiklar och TV-inslag från både riks- och lokalmedia, finns på Svealandskusten.se
  Inbjudan till Håll Sverige Rents konferens 7-8/12 i Nacka
 2. Båtskroten Anna Norström, Ecoloop  (börjar vid 00:11:45 i inspelningen, pdf, 2MB)
 3. Båtbottenfärger Maria Svanholm, Miljöförvaltningen Stockholm stad (börjar vid 00:30:15, pdf, 780 kB
 4. Mikroplaster Marie Löf, Stockholms universitets Östersjöcentrum,  (börjar vid 00:51:40, pdf, 7 MB)
  – 
  IVL rapport om svenska källor till mikroplast och spridningsvägar.
  – Örebro universitets rapport om effekter av mikroplast
  – Norska MEPEX rapporten om åtgärder mot mikroplastkällor
 5. Toatömningsstationer  Lina Petersson, Transportstyrelsen,  (börjar vid 01:14:00, pdf, 632 kB)
  Information om förbudet för kryssningsfartygen
  Inbjudan till Båtmiljökonferens 18-19 oktober, Stockholm
 6. Workshop Projekt toatömningsstationer  Marie Albinsson, Fredrik Meurman, Josefin Klingman, Ecoloop  (börjar vid 01:34:30, pdf, 491 kB)

Vid mötet delar vi ut vår populära fiskaffisch och rapporten Svealandskusten 2016.

Inbjudan och program, kontaktombudsmöte 21 september.

Tidigare kontaktombudsmöten

2016

 • Fredag 20 maj kl. 09.30 – 12.00
  Tema: SMHI och marina data. Program och inbjudan (pdf, 200 kB)>>

2015

2014

2013​

 • Höstmöte 2013-09-13, bl a om miljögifter i fisk, Svärtaåprojektet och Östersjöinitiativet.
 • Vårmöte 2013-04-25, bl a om Sörmlands kustvatten och Nacka kommuns båtbottenfärgprojekt.

Förteckning över kontaktombud

Hösten 2019

Presentation från kontaktombudsmötet 11 oktober 2019 finns för nedladdning i sin helhet här.

Albin Ring, förvaltningsjurist vid Miljöförvaltningen Stockholms stad (Pdf, 9 MB)
Videoinspelning av föreläsning.

Jakob Walve, SKVVF miljöanalys funktion. Marinekolog vid DEEP (pdf, 3 MB)

Albin Ring presenterar Miljökvalitetsnormer vid kontaktombudsträff hösten 2019

Anna Björn presenterar kommande Östersjöhus (Baltic Sea Science Center)

Levande Kust -BalticSea2020 -Kumblad och Rydin

Våren 2018

Presentation från kontaktombudsmötet 4 maj 2018 finns för nedladdning i sin helhet här.

Annelie Carlén, verksamhetsledare Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.
LIFE IP (powerpoint, 3 MB) 

Juha Salonsaari, samordnare vid Miljöförvaltningen Stockholm stad. Bättre vatten? -Ett kommunalt intresse och ansvar.
Lokala åtgärdsprogram för bättre vatten. (powerpoint, 2 MB). 

Jakob Walve, marinekolog och forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet.
Svealandskusten 2018 (powerpoint, 7 MB)

Presentation från tidigare kontaktombudsträff på tema Fritidsbåtlivet och miljön.