Miljöanalys

Förbundets Miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och utgörs av forskare, miljöanalytiker och teknisk personal vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP) och universitetets Östersjöcentrum.

Miljöanalysfunktionen utför förbundets egen övervakning av miljötillstÄndet. Dessutom inventeras, kvalitetsgranskas och sammanstÀlls andra typer av miljödata. SÀrskilt viktigt Àr utslÀppsdata, som behövs för utredning av orsakerna till miljötillstÄndet och behovet av ÄtgÀrder.
Miljöanalysfunktionen ansvarar för en Ärlig rapport om miljötillstÄndet lÀngs Svealandskusten.

MĂ€tstationer

Via vÄr kartfunktion kan man fÄ en bra översikt pÄ alla vÄra statoner. Vattenkvaliteten undersöks i juli och augusti varje Är pÄ ett stort antal stationer lÀngs Svealandskusten. 

För alla stationerna presenteras trenddiagram och i förekommande fall ekologisk status över salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, nÀringsÀmnen och klorofyll. Totalt 15 diagram för varje station. Dessutom analyseras vÀxtplanktonprover pÄ ett 30-tal av stationerna.

Vi lÀgger in information om följande vÀrden:

Samordnad provtagning

Förbundet utför Àven miljöövervakning och recipientkontroll som samordnats med de synoptiska karteringarna. SÄdana kontrollprogram finns i Nacka, Haninge, NynÀshamn, Nyköping och Oxelösunds kommuner. Förbundets miljöanalysfunktion har uppdraget att se över möjligheterna till ytterligare samordning av provtagningar, som kan utföras av förbundet eller annan aktör.

Övrig miljöövervakning & recipientkontroll

Flera andra provtagningsprogram pÄgÄr inom förbundets omrÄde. Undersökningarna görs inom recipientkontroll eller nationell, regional och lokal miljöövervakning.

Ansvarig för mÀtningarna

Information om vÄr mÀtning eller har du frÄgor?

Undrar du nÄgot runt vÄra mÀtningar, vill veta nÄgot eller har Äsikter?
Jokob Àr ansvarig för mÀtningarna som genomför Ärsvis i början av sommaren. 

Kontakta gÀrna Jakob  pÄ följande mail: 

jakob.walve@su.se