Syfte och stadgar

Förbundet har som syfte att till sina medlemmar tillhandahÄlla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten.

Syfte

Förbundet ska ocksĂ„ sĂ„ lĂ„ngt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med Ă„tgĂ€rder och med information pĂ„verka olika aktörer i en positiv riktning. För att uppnĂ„ syftet ska förbundet…

Samordna den pÄgÄende miljöövervakningen. 

Idag undersöker bÄde nationella, regionala och lokala aktörer kustens vattenkvalitet. En ökad samordning av metoder, geografisk spridning och rapportering av miljöövervakningen ökar möjligheterna att utnyttja samtliga data för en mer heltÀckande bild av förhÄllandena i vÄra kustvatten.

Utveckla miljöövervaknings- och informationssystem

En viktig del i förbundets uppgifter Àr att identifiera utslÀppskÀllorna och bedöma deras betydelse för kustens ekologi. Förbundet har dÀrför en utslÀppsdatabas (emissionsdatabas).

Samverka med andra miljöövervakningsförbund.

I Svealand och angÀnsande lÀn finns ett antal miljöövervakningsförbund. Samarbete mellan förbunden Àr viktigt för en helhetssyn om miljötillstÄndet i kustzonen.

Samarbeta internationellt

Samarbete med andra organisationer runt Östersjön efterstrĂ€vas för ett utökat kunskapsutbyte och en samsyn pĂ„ miljöövervakning, datainsamling och Ă„tgĂ€rdsarbete för en friskare Östersjö.
(Ur Policyförklaring för Svealands kustvattenvÄrdsförbund, 2006)