Svealandskusten

Svealandskusten ges ut Ärligen och sammanfattar miljötillstÄndet i kustvattnen frÄn DalÀlvens mynning till BrÄviken. VÄr rapport för Är 2024 finns nu som digital utgÄva.

RekordvÀrmen i vÀrldens hav under 2023 avspeglades inte i temperaturerna lÀngs Svealands kust. HÄrda vindar under sommaren ledde istÀllet till uppvÀllning av kallt djupvatten. Trots det syns Àven hÀr en trend till att vattnet blir allt varmare.

Det framgÄr av rapporten Svealandskusten 2024. HÀr redovisas de samlade resultaten av Svealands kustvattenvÄrdsförbunds omfattande undersökningar av kustvattnen, tillsammans med artiklar frÄn andra aktörer i regionen.

Förbundets medlemskommun VÀrmdö presenterar sina höga ambitioner för vattenvÄrden. LÀnsstyrelserna berÀttar om sitt arbete med nya arter som kommer till vÄra vatten och ibland orsakar problem. Inom samverkansprojektet Pilot Stockholms skÀrgÄrd har fiskeaktörer och forskare gemensamt undersökt kustens ekosystem med fokus pÄ fisken.

Rapporten innehÄller bÄde resultat frÄn de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds egen regi och artiklar frÄn andra aktörer i regionen.