Beredningsgruppen

Beredningsgruppen bestÄr av representanter frÄn medlemmarna samt miljöanalysfunktionen. Beredningsgruppen skal bl.a. bereda handlingsprogram och mÀtprogrammet för  underlag till styrelsen.

SammantrÀden Àr tvÄ veckor före styrelsemöte.  
Beredningsgruppen kan genom en representant vid behov nÀrvara vid presidiets sammantrÀde. 

Cinthia Tiberi Ljungqvist, LÀnsstyrelsen i Södermanlands lÀn

Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun

Carl Rolff,
Östersjöcentrum/Stockholms universitet

Christina Berglind
, LÀnsstyrelsen Stockholms lÀn

Ingrid WÀnstrand, LÀnsstyrelsen Uppsala lÀn

Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet

Joakim LĂŒcke, Stockholm Vatten &  Avfall AB

Olle Hjerne, Svensk KÀrnbrÀnslehantering AB

Katrina Forslöw, Miljöförvaltningen Stockholm Stad

Sammankallande:

Frida Eik Öhman, förbundssekreterare, Svealands KustvattenvĂ„rdsförbund