År 2013's rapport

I en sammanstÀllning av belastningen frÄn de tolv största vattendragen lÀngs vÄr kust, redovisas frÄn vilka mÀnskliga verksamheter nÀringen kommer och vilka kÀllor som stÄr för huvuddelen av belastningen. NÀra en femtedel av den mÀnskliga belastningen pÄ Stockholms innerskÀrgÄrd berÀknas komma frÄn reningsverk runt MÀlaren. Att fokusera pÄ förbÀttrad funktion Àven i reningsverk i inlandet skulle ge en betydande effekt pÄ kustvattnet i flera omrÄden.

TillstĂ„ndet lĂ€ngs Svealandskusten beskrivs mer utförligt Ă€n vanligt. Förutom status och trender presenteras helt nya kartor som visar de faktiska mĂ€tvĂ€rden som anvĂ€nts för statusbedömning. Kartorna har en mycket fin skalindelning, vilket ger en betydligt mer komplex bild Ă€n statusbedömningens klassindelning. Även syresituationen i kustvattnen redovisas utförligt. Andra artiklar i rapporten handlar om syrepumpningsförsöket i LĂ€nnerstasundet, den omfattande restaureringen av BjörnöfjĂ€rden, siktdjupet som minskat i Stockholms innerskĂ€rgĂ„rd, att fiskynglens svĂ€lt troligen inte orsakas av brist pĂ„ djurplankton, regionala undersökningar av kustfiskbestĂ„nden, resultat frĂ„n en undersökning av metaller i abborre samt om sĂ€l och skarv som kustfiskets konkurrenter.

Utgiven av: Svealands kustvattenvÄrdsförbund www.skvvf.se © 2013