År 2012's rapport

I Svealandskusten 2012 beskrivs hur belastningen av nÀringsÀmnen frÄn vattendrag och punktkÀllor ser ut i regionen som helhet samt i fjÀrdar och vattendrag. Med nuvarande bedömningssystem överskrids maxbelastningen med bred marginal. SÀrskilt i omrÄden som domineras av punktkÀllor Àr det mycket svÄrt att nÄ godkÀnd ekologisk status.
KustomrÄdenas ekologiska status redovisas och sammanfattas pÄ ett överskÄdligt sÀtt, och syresituationen pÄ bottnarna visar glÀdjande nog pÄ en förbÀttrad situation i mÄnga omrÄden. Förbundet skriver ocksÄ om en kvalitetsgranskning av recipientkontrollprogrammet i Stockholms skÀrgÄrd som gav nedslÄende resultat. Andra aktörer i regionen skriver om miljögifter i sedimenten, om resultaten frÄn ett provfiske mitt i centrala Stockholm, samt om hur man undersöker vad sÀlarna egentligen Àter för fiskarter.

Utgiven av: Svealands kustvattenvÄrdsförbund www.skvvf.se © 2012