År 2011's rapport

Rapporten redovisar de senaste resultaten frÄn de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds regi. En historisk exposé ur vattenkvalitetens perspektiv frÄn Stockholms grundande och fram till vÄra dagar ingÄr i rapporten, tillsammans med en jÀmförelse av förbundets data frÄn 2000-talet med forskaren Mats Waerns data frÄn 1970-talet. JÀmförelsen stÀrker övertygelsen av att vattenkvaliteten i öppet hav har försÀmrats.
I rapporten redovisas ocksÄ resultaten frÄn en första detaljerad kartering av hur omfattande utbredningen av syrefria bottnar Àr i Svealands kustomrÄden, tillsammans med resultat frÄn det regionala och nationella bottenfaunaprogrammet.

Utgiven av: Svealands kustvattenvÄrdsförbund www.skvvf.se © 2011