Albin Ring, förvaltningsjurist förelÀser vid kontaktombudstrÀff

Förvaltningsjuristen Albin Ring vid Miljöförvaltningen Stockholms stad förelÀser vid kontaktombudsmötet för Svealands kustvattenvÄrdsförbund 2019
Albin

Vi verkar för en bÀttre och mer hÄllbar framtid för Svealands kust. SKVVF har som syfte att till sina medlemmar tillhandahÄlla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten.

Kontakta oss

Besöksadress: ”Fatburen” SödermalmsallĂ©n 36, Stockholm

Telefon: 08-58002101/ 076 50 22 01

Öppettider: Vardagar 08-17.00

Organisationsnummer:
802409-5195