Styrelse: 2015 - 2019

Hem
Verksamhet
Styrelse

Styrelse 2015 – 2019

 

Sammanträden styrelsen 2018

Samtliga tillfällen kl. 13.15-15.00
Om inget annat anges så är möten belagda till kansliets lokal vid Södermalmsallen 36, 5 tr.

8. februari
15. mars
13. september
22. november

Sammanträdestider 2018>>

 

Möteshandlingar

Protokoll hittar du under fliken protokoll eller att klicka här.

 

2017

Möteshandlingar

De justerade mötesprotokollen finns under menyn Verksamhet – Protokoll (direktlänk finns här)

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf, 79 kB) »

ORDINARIE

Kjell Jansson (M), ordf. ​, Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Kristian Krassman (S), v ordf., Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun (representerar kommunerna i Sörmlands län)

Erik Östman (C), Stockholms läns landsting (representerar Stockholms landsting)

Tomas Eriksson, Forsmarks Kraftgrupp​ (representerar företagsmedlemmarna)

Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB (representerar företagsmedlemmarna)

Ann-Sofie Ördén, SSAB Oxelösund (representerar företagsmedlemmarna)

Gunilla Söderqvist, Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län (representerar länsstyrelser)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Karin Karlsbro (L), Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Arja Kalvas (MP), Haninge kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Marie-Louise Lundberg, Landstinget i Uppsala län (representerar Uppsala läns landsting)

Sören Norrby, Svenska Båtunionen (representerar övriga medlemsorganisationer)

Vakant(representant övriga medlemsorganisationer)

Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län (representerar länsstyrelser)

Dag Bergentoft (M), representant för Södermanlands kommuner

Vakant, representant för företag

Vakant, representant för företag

Ordf. Kjell Jansson (M)
v. ordf. Kristian Krassman (S)