Styrelse: 2015 - 2019

Hem
Verksamhet
Styrelse

Styrelsen 2015-2019

ORDINARIE

Kjell Jansson (M), ordf. ​, Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Kristian Krassman (S), v ordf., Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun (representerar kommunerna i Sörmlands län)

Erik Östman (C), Stockholms läns landsting (representerar Stockholms landsting)

Tomas Eriksson, Forsmarks Kraftgrupp​ (representerar företagsmedlemmarna)

Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB (representerar företagsmedlemmarna)

Ann-Sofie Ördén, SSAB Oxelösund (representerar företagsmedlemmarna)

Gunilla Söderqvist, Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län (representerar länsstyrelser)

Maria Östberg Svanelind (S), Stockholm stad (representerar Stockholm stad)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Karin Karlsbro (L), Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Arja Kalvas (MP), Haninge kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Marie-Louise Lundberg, Landstinget i Uppsala län (representerar Uppsala läns landsting)

Sören Norrby, Svenska Båtunionen (representerar övriga medlemsorganisationer)

Göran Lagerström,  SIKO (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län (representerar länsstyrelser)

Dag Bergentoft (M), representant för Södermanlands kommuner

Juha Salonsaari, Miljöförvaltningen Stockholm stad

Vakant, representant för företag

Vakant, representant för företag

Ordf. Kjell Jansson (M)
v. ordf. Kristian Krassman (S)

 

Sammanträden styrelsen 

Samtliga tillfällen kl. 13.15-15.00
Om inget annat anges så är möten belagda till kansliets lokal vid Södermalmsallen 36, 5 tr.

 

Samtliga sammanträdestider 2018>>

Protokoll hittar du under fliken protokoll eller att klicka här.

 

2017

Möteshandlingar

De justerade mötesprotokollen finns under menyn Verksamhet – Protokoll (direktlänk finns här)

 

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf, 79 kB) »