Styrelse: 2019 - 2022

Hem
Verksamhet
Styrelse

Styrelsen 2019-2022

Möteshandlingar hittar du under sammanställning av styrelsen. Samtliga protokoll kan du ta del av genom att gå till fliken verksamhet och sedan protokoll.

ORDINARIE

Kjell Jansson (M), ordf. ​, Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Kristian Krassman (S), v ordf., Norrtälje kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Inger Abrahamsson (C), Östhammars kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Tommy Karlsson (S), Oxelösunds kommun (representerar kommunerna i Sörmlands län)

Vakant, Region Stockholm (representerar Region Stockholm)

Carl-Olof Zetterman, VAS-rådet(representerar företagsmedlemmarna)

Sofie Skoog, SSAB (representerar företagsmedlemmarna)

Jonas Onshagen, Viking Line (representerar företagsmedlemmarna)

Gunilla Söderqvist, Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (representerar övriga medlemsorganisationer)

Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län (representerar länsstyrelser)

Jonas Nilsson (M), Stockholm stad (representerar Stockholm stad)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun (representerar kommunerna i Stockholms län)

Johan Krogh, Nacka (C) (representerar kommunerna i Stockholms län)

Joakim Öhman (C), Oxelösunds kommun (representant för Södermanlands kommuner)

SussAnne Mastonstråhle (M), Älvkarleby kommun (representerar kommunerna i Uppsala län)

Jenny Lundström, Tierps kommun (representerar Region Uppsala)

Alexandra Grimfors (M), (representerar Stockholms stad)

Anna Forslund, Länsstyrelsen i Stockholms län (representerar länsstyrelser)

Vakant ( övriga medlemsorganisationer)

Göran Lagerström,  SIKO (representerar övriga medlemsorganisationer)

Lennart Isgren, VAS-rådet (representant för företag)

Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränsle hantering (SKB),  (representant för företag)

Ordf. Kjell Jansson (M)
v. ordf. Kristian Krassman (S)

 

Sammanträden styrelsen

2019

Samtliga sammanträdestider höst/vinter 2019 pdf>>

 

Hösten 2019

 

Vår 2019

Förbundet är måna om att vara klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheterna att delta vid våra sammanträden  i live sändning eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du är intresserad av detta i förväg.

Förbundsstämma
29/4 kl.13-15.00 (Saturnus konferens, Södermalm) Protokoll, se sidan för samtliga protokoll.

Samtliga sammanträdestider 2019>>

 

2018

Samtliga sammanträdestider 2018>>

Protokoll hittar du under fliken protokoll eller att klicka här.

 

2017

Möteshandlingar

De justerade mötesprotokollen finns under menyn Verksamhet – Protokoll (direktlänk finns här)

 

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot begäran.