Länkar

Hem
Verksamhet
Länkar

Instutitionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet
Utför Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningar och miljöanalyser.

Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Experter och kommunikatörer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare som ökar kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Havet.nu
Den naturlig startpunkten för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.

Vattenmyndigheterna
De fem vattenmyndigheterna samordnar arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt EUs vattendirektiv. Norra Egentliga Östersjöns vattendistrikt sammanfaller i stort sett geografiskt med Svealands kustvattenvårdsförbund.

VISS-Vatteninformationssystem Sverige
Databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Havs och Vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Vårt systerförbund som vi delar kansli med.

Mälarens vattenvårdsförbund
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och den mest tätbefolkade. Mälarens utflöde via Norrström är av stor betydelse för skärgården.

Länkar till alla förbundets medlemmar finns under ”Verksamhet > Medlemmar

BalticSea2020 -Projektet Levande Kust
Sida för projektet i Björnöfjärden och möjlighet till att ladda ned Vitboken som presenterar projektets arbete och slutsatser.

Stockholms stads sida ”Sjöeffekten”
E
n sida om hur vi människor påverkar sjön och hur den påverkar oss.