Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Birgitta Andersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Carl Rolff, Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen Stockholms län
Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen Uppsala län
Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB
Linda Taberman, Käppalaförbundet
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Katrina Forslöw, Miljöförvaltningen Stockholm Stad

 

Sammankallande:
Frida Eik Kvarnström, förbundssekreterare, Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

2018

Samtliga sammanträdestider för 2018 hittar du här

 

 

 

Protokoll från sammanträden hittar du under Protokoll

 

2017