Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Sammanträdestider 2017 »

Anna Nydahl, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Carl Rolff, Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen Stockholms län
Derya Erdal, KSL (mötessekreterare)
Emil Rydin, Baltic Sea 2020/Levande Kust
Göran Andersson, Svealands Kustvattenvårdsförbund
Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen Uppsala län
Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB
Linda Kumblad, Baltic Sea 2020/Levande Kust
Linda Taberman, Käppalaförbundet
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Ulf Mohlander, Stockholms Miljöförvaltning