Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Carl Rolff, Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen Stockholms län
Jesse Whistler, Länsstyrelsen Uppsala län
Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB
Sara Villner, Käppalaförbundet
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Katrina Forslöw, Miljöförvaltningen Stockholm Stad

Sammankallande:
Frida Eik Kvarnström, förbundssekreterare, Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

Sammanträdestider och handlingar

2019

 

Sammanträdestider för våren 2019 (pdf>>) 
Protokoll från sammanträden hittar du under Protokoll
Mötestider hösten 2019 beslutas efter årsmötet.

 

2018

Sammanträdestider för 2018 hittar du här

 

Protokoll från sammanträden hittar du under Protokoll

 

2017