Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Birgitta Andersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Carl Rolff, Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen Stockholms län
Emil Rydin, Baltic Sea 2020/Levande Kust
Malin Bergling, Länsstyrelsen Uppsala län
Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB
Linda Kumblad, Baltic Sea 2020/Levande Kust
Linda Taberman, Käppalaförbundet
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Ulf Mohlander, Stockholms Miljöförvaltning
Frida Eik Kvarnström, Svealand Kustvattenvårdsförbund

 

2018

Samtliga sammanträdestider för 2018 hittar du här

Protokoll från sammanträden hittar du under Protokoll

 

2017