Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Birgitta Andersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Carl Rolff, Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen Stockholms län
Malin Berglind, Länsstyrelsen Uppsala län
Jakob Walve, DEEP/Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB
Linda Taberman, Käppalaförbundet
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Ulf Mohlander, Stockholms Miljöförvaltning
Frida Eik Kvarnström, förbundssekreterare, Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

2018

Samtliga sammanträdestider för 2018 hittar du här

Protokoll från sammanträden hittar du under Protokoll

 

2017