Förbundsstämma

Hem
Verksamhet
Förbundsstämma

Förbundets högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman som hålls i slutet av april.  Till stämman inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid stämman hålls ett föredrag om aktuell kustvattenfråga och förbundets årsrapport presenteras.
Dagordningen för stämman styrs av förbundets stadgar (pdf) »
Av förteckningen över medlemmarnas valda ombud till förbundsstämman (se nedan) framgår när ombuden valdes och för vilken period. Ombuden väljs vanligen för ett år i taget eller för en mandatperiod om fyra år.

Förbundsstämma 2018

 

Årets förbundsstämma är avklarad och uppslutningen var mycket bra! Nytt är bl.a. att Stockholm stad nu har en ordinarie plats i styrelsen. När protokoll från förbundsstämman är färdigjusterad kommer det finnas för nedladdning här.

Linda Kumblad och Emil Rydin gästade stämman och presenterade resultat från projektet Levande Kust -Balticsea 2020. Den finns att ladda ned här. (pdf, 1 MB) >>

Jakob Walve höll en uppskattad presentation om innehållet i Svealandskusten 2018 som lanserades på stämman. Rapporten skickas ut med post veckorna efter stämman till de som inte var på plats. Hör av dig till förbundssekreteraren om du inte har mottagit någon inom rimlig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information inför stämman 2018

Ordinarie förbundsstämman 2018 är planerad till 19 april kl. 13.15. Kallelse har gått ut till samtliga ombud. Obs! Lokal för i år är Usine konferens på Södermalmsallén 36 (samma hus som kansliet). Lokalen heter Alsace.

Obs! En extrastämma kommer att hållas kl. 13.00 i samma lokal. Ärendet som ska behandlas är stadgeändring för förnyelse av styrelsens sammansättning. Kallelse har även gått ut för extrastämman.

Samtliga handlingar skickades ut 5 april.
Vi ber röstberättigade ersättare ta med fullmakt för att förenkla för kansliet.

Kallelse till extrastämma finns här>>
Kallelse till ordinarie stämma finns här>>

Handlingar till extrastämman finns här>>
Handlingar till ordinarie stämma finns här>> 

För frågor och oklarheter, tveka inte att höra av dig till förbundssekreteraren.

Väl mött!

 

Förbundsstämmor 2017

Extrastämma! Torsdag 15 juni kl 13.00 på KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

Protokoll från extrastämman >>

Ordinarie förbundsstämman 2017 var onsdagen den 26 april kl 13.00-15.00.

Även årets stämma kommer att hållas på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. Vägbeskrivning med karta finner du till höger.

Utöver de vanliga punkterna vid årsmötet kommer en inbjuden föreläsare hålla ett kortare föredrag och årets rapport Svealandskusten 2017 att presenteras.

 • Björnöfjärden – bra vattenkvalitet efter åtgärder på land och i vattnet
  2010 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Linda Kumblad och Emil Rydin. I Björnöfjärden, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård har olika åtgärder testats för att lösa problem orsakade av övergödning.
 • Svealandskusten 2017

Jakob Walve, Institutionen för ekologi miljö och botanik vid Stockholms Universitet,
berättar om utvärderingarna av provtagningarna under sommaren 2016.

 Valda ombud 2017 -2018

Uppdateras fortlöpande!
För de medlemsorgansiationer som ej anmält ombud för stämman 2018 anges ombud för stämman 
2016.
Vänligen kontakta förbundssekreteraren för frågor om valda ombud. 

 • Botkyrka kommun
  Ordinarie: Bengt Söderström (S )
  Ersättare: Arzu Alan (S)
 • Danderyds kommun 
  Ordinarie: Anders Bergstrand (M)
  Ersättare: Johan Hjelmvist (M)
 • Haninge kommun (beslut KS 2014-12-08, period 2016-2018)
  Ordinarie: Elisabeth Sandberg (C)
  Ersättare: 
  Goran Baban (S)
 • Lidingö stad
  Ordinarie: Rune Sirvell (M) 
  Ersättare: 
  Henrik Kaarme (KD)
 • Nacka kommun 
  Ordinarie: Peter Zethraeus (M)
  Ersättare: Ally Wanngård (MP)
 • Norrtälje kommun
  Ordinarie: Anders Olander (C )
  Ersättare:
 • Nyköpings kommun 
  Ordinarie: Carl-Åke Andersson (S)
  Ersättare: Martina Hallström (C)
 • Nynäshamns kommun 
  Ordinarie: Bo Persson (FP)
  Ersättare: Göran Briving (M)
 • Oxelösunds kommun 
  Ordinarie: Inge Ståhlgren
  Ersättare:
 • Sollentuna kommun 
  Ordinarie: Jeanette Lindberg (M)
  Ersättare: Karina Knorpp (FP)
 • Solna stad 
  Ordinarie: Anna Lasses (C)
  Ersättare:
  Tommy Rosén (S)
 • Stockholm stad 
  Ordinarie: Maria Östberg-Svanelind (S)
  Ersättare: Linnéa Joandi (MP)
 • Södertälje kommun 
  Ordinarie: Lena Åborg (S)
  Ersättare: Alexander Rosenberg (M)
 • Tierps kommun 
  Ordinarie: Håkan Ståhlberg (S)
  Ersättare: Kenneth Gunnarsson (MP)
 • Trosa kommun 
  Ordinarie:
  Stefan Björnmalm (C)
  Ersättare:
  Britta Eklund (M)
 • Täby kommun 
  Ordinarie: Torsten Björnsson (M)
  Ersättare: Gerhard Makowsky (M)
 • Vaxholms stad 
  Ordinarie
  : Christian Söderman (M)
  Ersättare: Leslie Öqvist (L )
 • Värmdö kommun 
  Ordinarie: Bengt Nordgren (FP)
  Ersättare:
  Hanna Thorell (MP)
 • Älvkarleby kommun
  Ordinarie: Kurt Andersson (S) 
  Ersättare:
  Håkan Forsell (KV) 
 • Österåkers kommun
  Ordinarie: Pär Lindforss (M) 
  Ersättare:
  Mats Larsson (S) 
 • Östhammars kommun 
  Ordinarie: Bertil Alm (C)
  Ersättare:
  Thomas Eriksson (S)

Revisorer 2015-2019
Ordinarie: Inge-Britt Lundin (FP)
Ordinarie: Bo Dahlström (S)
Ersättare: Berthold Gustavsson (M)
Ersättare: Hans-Erik Salomonsson (S)

Valberedning 2015-2019
Olle Reichenberg (M), Danderyds kommun. Sammankallande
Joakim Johansson (S), Sundbybergs kommun
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län

TIDIGARE STÄMMOR

Förbundsstämma 2016

Förbundets stämma 2016 hölls torsdagen den 28 april Saturnus konferens i Stockholm.

Presentationer

Årets presentation hölls av Marie Löf, Stockholms universitet. Under rubriken ”Källor till mikroplast i havet – och vad du själv kan göra” berättade Marie om en fråga som på senare tid fått alltmer uppmärksamhet.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 3MB) >>

Maries länktips om mikroplaster:

 • Baltic Eye policy brief om mikroplaster i kosmetika (pdf, 0,3 MB) >>
 • Svenska miljöinstitutet, IVL, har på Naturvårdsverkets uppdrag kartlagt källor till och spridningsvägar av mikroplaster i havet. (pdf, 1,4 MB) >>
 • Örebro universitet har på Naturvårdsverkets uppdrag sammanställt nuvarande kunskap om exponering och effekter av mikroplaster. (pdf, 0,9 MB) >>
 • Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway. (pdf, 3,2 MB) >>

Marie visar även på komplexiteten i frågan kring tillsatser. T ex kan polymerer tillsättas i produkter av olika skäl (konsistensgivare, färg, skrubber mm) samt i antingen fast form eller flytande form. Det finns (ännu?) inga studier som visar att polymerer i flytande form orsakar problem i marin miljö.

Det är alltså svårt, för att inte säga omöjligt, att bara utifrån innehållsförteckningen dra slutsatser om produkten innehåller mikroplaster. Sajter på nätet som innehåller info om mikroplaster är Naturskyddsföreningen, Beat the Microbeed samt UNEP.

Jakob Walve, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, presenterade fjolårets mätningar med koppling till den nya årsrapporten Svealandskusten 2016 som lanserades vid årsmötet. I årets rapport finns utöver de senaste undersökningsresultaten även särskilda djupdykningar om tillståndet i några av kustens vikar, om våtmarkers reningseffekt, fisksamhällen m m.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 13,6 MB) >>
Förbundets årsrapport ”Svealandskusten 2016”

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholm, höll en kortare presentation om vår skärgårds fiskfauna med anledning av den affisch med tillhörande häfte som förbundet tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Svensk Kärnbränslehantering AB samt Artportalen vid SLU.


Förbundsstämma 2015

Presentationer
 • ”VA-verkens verksamhet i ett övergripande och strategiskt perspektiv” Mikael Algvere, VAS-rådets ordförande och VD för Roslagsvatten AB
 • Svealandskusten 2015” » Jakob Walve, Stockholms universitet – Institutionen för Ekologi, Botanik och Miljö, Stockholms universitet.

Förbundsstämma 2014

Stämmohandlingar »
Protokoll »

Presentationer