Förbundsstämma

Hem
Verksamhet
Förbundsstämma

Förbundets högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman som hålls i slutet av april.  Till stämman inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid stämman hålls ett föredrag om aktuell kustvattenfråga och förbundets årsrapport presenteras.
Dagordningen för stämman styrs av förbundets stadgar (pdf) »
Av förteckningen över medlemmarnas valda ombud till förbundsstämman (se nedan) framgår när ombuden valdes och för vilken period. Ombuden väljs vanligen för ett år i taget eller för en mandatperiod om fyra år.

Förbundsstämma 2020

Förbundets stämma 2020 äger rum fredag 24 april kl.10.00-12.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid.

Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte.
Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll.

Kallelse utsändes en månad innan och finns att ta del av här ovan enligt stadgarna två veckor innan sammanträde. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Förbundsstämma 2019

Stort tack till alla som medverkade vid 2019 års förbundsstämma!

Protokoll från stämman finns att ta del av här på hemsidan, klicka dig vidare här >> Protokoll

Presentationen av Sofia Wikström finns att ladda ner här.

 

 

 

 

 

 

Välkommen till förbundsstämma
Förbundets stämma 2019 äger rum 29 april kl.13.00-15.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid.

Kallelse utsänds senast en månad innan och handlingar senast två veckor innan sammanträde enligt stadgarna. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2019 är markerad med ”Beslut 2019”.

Nominering till styrelseuppdrag 
För kommuner och regioner: Kontakta valberedningens sammankallande, Olle Reichenberg. Kontaktuppgifter fås via kansliet.

För företag, ideella organisationer och övriga: kontakta kansliet omgående för nomineringar till ordinarie och ersättare uppdrag i styrelse.

Förtydligande om styrelsesammansättning finns att ta del av här eller i stadgarna här över.

Vid stämman kommer Jakob Walve från DEEP vid Stockholms universitet presentera en sammanställning av mätresultat från sommaren 2018.

Sofia Wikman, Östersjöcentrum är även hon inbjuden och kommer att hålla ett föredrag om två aktuella projekt kopplat hur båtlivet kan göras mera miljövänligt i skärgården.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kallelse pdf>>

Handlingar  pdf>>

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

 

Förbundsstämma 2018

 

Årets förbundsstämma är avklarad och uppslutningen var mycket bra! Nytt är bl.a. att Stockholm stad nu har en ordinarie plats i styrelsen. När protokoll från förbundsstämman är färdigjusterad kommer det finnas för nedladdning här.

Linda Kumblad och Emil Rydin gästade stämman och presenterade resultat från projektet Levande Kust -Balticsea 2020. Den finns att ladda ned här. (pdf, 1 MB) >>

Jakob Walve höll en uppskattad presentation om innehållet i Svealandskusten 2018 som lanserades på stämman. Rapporten skickas ut med post veckorna efter stämman till de som inte var på plats. Hör av dig till förbundssekreteraren om du inte har mottagit någon inom rimlig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information inför stämman 2018

Ordinarie förbundsstämman 2018 är planerad till 19 april kl. 13.15. Kallelse har gått ut till samtliga ombud. Obs! Lokal för i år är Usine konferens på Södermalmsallén 36 (samma hus som kansliet). Lokalen heter Alsace.

Obs! En extrastämma kommer att hållas kl. 13.00 i samma lokal. Ärendet som ska behandlas är stadgeändring för förnyelse av styrelsens sammansättning. Kallelse har även gått ut för extrastämman.

Samtliga handlingar skickades ut 5 april.
Vi ber röstberättigade ersättare ta med fullmakt för att förenkla för kansliet.

Kallelse till extrastämma finns här>>
Kallelse till ordinarie stämma finns här>>

Handlingar till extrastämman finns här>>
Handlingar till ordinarie stämma finns här>> 

För frågor och oklarheter, tveka inte att höra av dig till förbundssekreteraren.

Väl mött!

 

Förbundsstämmor 2017

Extrastämma! Torsdag 15 juni kl 13.00 på KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

Protokoll från extrastämman >>

Ordinarie förbundsstämman 2017 var onsdagen den 26 april kl 13.00-15.00.

Även årets stämma kommer att hållas på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. Vägbeskrivning med karta finner du till höger.

Utöver de vanliga punkterna vid årsmötet kommer en inbjuden föreläsare hålla ett kortare föredrag och årets rapport Svealandskusten 2017 att presenteras.

  • Björnöfjärden – bra vattenkvalitet efter åtgärder på land och i vattnet
    2010 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Linda Kumblad och Emil Rydin. I Björnöfjärden, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård har olika åtgärder testats för att lösa problem orsakade av övergödning.
  • Svealandskusten 2017

Jakob Walve, Institutionen för ekologi miljö och botanik vid Stockholms Universitet,
berättar om utvärderingarna av provtagningarna under sommaren 2016.

 Valda ombud 2019 -2022

Uppdateras fortlöpande!
För de medlemsorgansiationer som ej anmält ombud för stämman 2018 anges ombud för stämman 
2016.
Vänligen kontakta förbundssekreteraren för frågor om valda ombud. 

Botkyrka kommun
Ordinarie: Bengt Söderström (S )
Ersättare: Arzu Alan (S)

Danderyds kommun
Ordinarie: Anders Bergstrand (M)
Ersättare: Johan Hjelmqvist (M)

Haninge kommun (beslut KS 2014-12-08, period 2016-2018)
Ordinarie: Elisabeth Sandberg (C)
Ersättare: 
Goran Baban (S)

Lidingö stad
Beslut 2019
Ordinarie: Anna-Britta Bergman (M)
Ersättare:
Göran Tegnér (L)

Nacka kommun
Ordinarie: Peter Zethraeus (M)
Ersättare: Ally Wanngård (MP)

Norrtälje kommun
Ordinarie: Anders Olander (C )
Ersättare:

Nyköpings kommun
Ordinarie: Carl-Åke Andersson (S)
Ersättare: Martina Hallström (C)

Nynäshamns kommun
Beslut 2019
Ordinarie
: Bo Persson (FP)
Ersättare:

Oxelösunds kommun
Beslut 2019
Ordinarie
: Tommy Karlsson (S)
Ersättare:

Sollentuna kommun 
Beslut 2019
Ordinarie
: Tomas Frazen (M)
Ersättare: Per Gibson (L)

Solna stad 
Beslut 2019
Ordinarie:
Victoria Johansson (MP)
Ersättare:
Axel Östlund (C)

Stockholm stad
Beslut 2019
Ordinarie
: Katarina Luhr (MP)
Ersättare:

Södertälje kommun 
Ordinarie: Lena Åborg (S)
Ersättare: Alexander Rosenberg (M)

Tierps kommun 
Beslut 2019
Ordinarie
: Jenny Lundström (MP)
Ersättare: Carola Fredén (M)

Trosa kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Stefan Björnmalm (C)
Ersättare:
Britta Eklund (MP)

Tyresö kommun 
Beslut 2019
Ordinarie:
Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare: Fredrik  Bergqvist (M)

Täby kommun 
Beslut 2019
Ordinarie
: Johan Algernon (M)
Ersättare: Gerhard Makowsky (M)

Vaxholms stad 
Ordinarie
: Christian Söderman (M)
Ersättare: Leslie Öqvist (L )

Värmdö kommun 
Ordinarie: Bengt Nordgren (FP)
Ersättare:
Hanna Thorell (MP)

Älvkarleby kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
 Kurt L. Andersson (S) 
Ersättare:
Susanne Mastonstråle (M)

Österåkers kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Conny Söderström (M)
Ersättare:
Linus Bjelkengren (V)

Östhammars kommun 
Beslut 2019
Ordinarie:
Bertil Alm (C)
Ersättare:

Region Uppsala
Ordinarie: Bengt Fladvad  (MP)
Ersättare:

Region Stockholm
Beslut 2019
Ordinarie
: Pia Vallgårda (C)
Ersättare:

Länsstyrelsen Uppsala län Ej medlem
Ordinarie: Ingrid Wänstrand
Ersättare:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslut 2019
Ordinarie: Christina Berglind
Ersättare:

Länsstyrelsen i Södermanlands län (beslut länsledning 2017-04-04, period 2017)
Ordinarie
: Anna Nydahl
Ersättare: Birgitta Andersson

Käppalaförbundet
Beslut 2019
Ordinarie
: Kenneth Bylund
Ersättare:

Nynas AB
Beslut 2019
Ordinarie: Sara Berglund
Ersättare:

Rederiaktiebolaget Eckerö
Ordinarie: Dan Lindstedt 2016
Ersättare:

Roslagsvatten AB
Ordinarie: Mikael Algvere 2016
Ersättare:

SSAB Oxelösund AB
Ordinarie: Ann-Sofie Ördén 2016
Ersättare:

Stockholm Vatten och Avfall 2017
Ordinarie
: Joakim Lücke
Ersättare:

SUEZ Recycling AB
Ordinarie: Magnus Skoglund 2016
Ersättare:

SVAFO
Ordinarie: Marie-Louise Olvstam 2016
Ersättare:

Svensk Kärnbränslehantering AB
Beslut 2019
Ordinarie
: Sara Nordén
Ersättare: Susanna Andrén

SYVAB
Beslut 2019
Ordinarie
: Carl-Olof Zetterman 
Ersättare:

Söderenergi AB
Beslut 2019
Ordinarie
: Jan-Erik Haglund
Ersättare:

Viking Line
Beslut 2019
Ordinarie
: Jonas Onshagen
Ersättare:

Mälarens Vattenvårdsförbund
Ordinarie: Britt-Marie Gustavsson / Ingrid Hägermark
Ersättare:

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Beslut 2019
Ordinarie
: Anneli Carlén
Ersättare:

Tyresåns vattenvårdsförbund
Ordinarie: Jennifer Isaksson
Ersättare:

Baltic Sea 2020
Ordinarie: Linda Kumblad / Emil Rydin 2016
Ersättare:

SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation)
Beslut 2019
Ordinarie
: Gunilla Söderqvist
Ersättare:

Skärgårdsstiftelsen Beslut ? (period 2016-2018)
Ordinarie: Karin Strandfager
Ersättare: Anna Ehn

Östra Svealands Fiskevattenägareförbund
Ordinarie: Bengt Akalla 2016
Ersättare:

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Ordinarie: Carl Rolff 2016
Ersättare: Tina Elfwing 2016

VAS-rådet (Rådet för vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län)  2017
Ordinarie: Lennart Isgren
Ersättare:

Håll Sverige Rent 2017
Ordinarie
: Eva Blidberg
Ersättare: Elin Leander

Himmerfjärdens naturvårdsförening
Ordinarie:
Gisela Liljeqvist

Revisorer 2015-2019
Ordinarie: Inge-Britt Lundin (L)
Ordinarie: Bo Dahlström (S)
Ersättare: Berthold Gustavsson (M)
Ersättare: Hans-Erik Salomonsson (S)

Valberedning 2015-2019
Olle Reichenberg (M), Danderyds kommun. Sammankallande
Joakim Johansson (S), Sundbybergs kommun
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län

TIDIGARE STÄMMOR

Förbundsstämma 2016

Förbundets stämma 2016 hölls torsdagen den 28 april Saturnus konferens i Stockholm.

Presentationer

Årets presentation hölls av Marie Löf, Stockholms universitet. Under rubriken ”Källor till mikroplast i havet – och vad du själv kan göra” berättade Marie om en fråga som på senare tid fått alltmer uppmärksamhet.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 3MB) >>

Maries länktips om mikroplaster:

  • Baltic Eye policy brief om mikroplaster i kosmetika (pdf, 0,3 MB) >>
  • Svenska miljöinstitutet, IVL, har på Naturvårdsverkets uppdrag kartlagt källor till och spridningsvägar av mikroplaster i havet. (pdf, 1,4 MB) >>
  • Örebro universitet har på Naturvårdsverkets uppdrag sammanställt nuvarande kunskap om exponering och effekter av mikroplaster. (pdf, 0,9 MB) >>
  • Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway. (pdf, 3,2 MB) >>

Marie visar även på komplexiteten i frågan kring tillsatser. T ex kan polymerer tillsättas i produkter av olika skäl (konsistensgivare, färg, skrubber mm) samt i antingen fast form eller flytande form. Det finns (ännu?) inga studier som visar att polymerer i flytande form orsakar problem i marin miljö.

Det är alltså svårt, för att inte säga omöjligt, att bara utifrån innehållsförteckningen dra slutsatser om produkten innehåller mikroplaster. Sajter på nätet som innehåller info om mikroplaster är Naturskyddsföreningen, Beat the Microbeed samt UNEP.

Jakob Walve, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, presenterade fjolårets mätningar med koppling till den nya årsrapporten Svealandskusten 2016 som lanserades vid årsmötet. I årets rapport finns utöver de senaste undersökningsresultaten även särskilda djupdykningar om tillståndet i några av kustens vikar, om våtmarkers reningseffekt, fisksamhällen m m.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 13,6 MB) >>
Förbundets årsrapport ”Svealandskusten 2016”

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholm, höll en kortare presentation om vår skärgårds fiskfauna med anledning av den affisch med tillhörande häfte som förbundet tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Svensk Kärnbränslehantering AB samt Artportalen vid SLU.


Förbundsstämma 2015

Presentationer
  • ”VA-verkens verksamhet i ett övergripande och strategiskt perspektiv” Mikael Algvere, VAS-rådets ordförande och VD för Roslagsvatten AB
  • Svealandskusten 2015” » Jakob Walve, Stockholms universitet – Institutionen för Ekologi, Botanik och Miljö, Stockholms universitet.

Förbundsstämma 2014

Stämmohandlingar »
Protokoll »

Presentationer