Förbundsstämma

Hem
Verksamhet
Förbundsstämma

Förbundets högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman som hålls i slutet av april.  Till stämman inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid stämman hålls ett föredrag om aktuell kustvattenfråga och förbundets årsrapport presenteras.
Dagordningen för stämman styrs av förbundets stadgar (pdf) »
Av förteckningen över medlemmarnas valda ombud till förbundsstämman (se nedan) framgår när ombuden valdes och för vilken period. Ombuden väljs vanligen för ett år i taget eller för en mandatperiod om fyra år.

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämman 2018 är planerad till 19 april kl. 13.15. Mera information kommer inom kort.

 

Förbundsstämmor 2017

Extrastämma! Torsdag 15 juni kl 13.00 på KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

Protokoll från extrastämman >>

Ordinarie förbundsstämman 2017 var onsdagen den 26 april kl 13.00-15.00.

Även årets stämma kommer att hållas på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. Vägbeskrivning med karta finner du till höger.

Utöver de vanliga punkterna vid årsmötet kommer en inbjuden föreläsare hålla ett kortare föredrag och årets rapport Svealandskusten 2017 att presenteras.

 • Björnöfjärden – bra vattenkvalitet efter åtgärder på land och i vattnet
  2010 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Linda Kumblad och Emil Rydin. I Björnöfjärden, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård har olika åtgärder testats för att lösa problem orsakade av övergödning.
 • Svealandskusten 2017
  Jakob Walve, Institutionen för ekologi miljö och botanik vid Stockholms Universitet, berättar om utvärderingarna av provtagningarna under sommaren 2016

 Valda ombud 2017 

Uppdateras fortlöpande!
För de medlemsorgansiationer som ännu ej anmält ombud för 2017 anges ombud för stämman 2016.

 • Botkyrka kommun
  Ordinarie: Dan Gahnström (MP) 2016
  Ersättare: Arzu Alan (S) 2016
 • Danderyds kommun (beslut KS 2015-01-12, period 2016-2018)
  Ordinarie: Anders Bergstrand (M)
  Ersättare: Johan Hjelmvist (M)
 • Haninge kommun (beslut KS 2014-12-08, period 2016-2018)
  Ordinarie: Elisabeth Sandberg (C)
  Ersättare: 
  Goran Baban (S)
 • Lidingö stad
  Ordinarie: Rune Sirvell (M) 2016
  Ersättare: 
  Henrik Kaarme (KD) 2016
 • Nacka kommun (beslut KS 2015-01-12, period 2016-2018)
  Ordinarie: Peter Zethraeus (M)
  Ersättare: Ally Wanngård (MP)
 • Norrtälje kommun
  Ordinarie: Berit Jansson (C) 2016
  Ersättare:
 • Nyköpings kommun (beslut KF 2015-02-10, period 2016-2018)
  Ordinarie: Carl-Åke Andersson (S)
  Ersättare: Martina Hallström (C) (KF170214)
 • Nynäshamns kommun (beslut KF 2014-12-09, period 2016-2019)
  Ordinarie: Bo Persson (FP)
  Ersättare: Göran Briving (M)
 • Oxelösunds kommun (beslut KS 2015-09-09, period 2016)
  Ordinarie: Inge Ståhlgren
  Ersättare: Tommy Karlsson
 • Sollentuna kommun (beslut KF 2014-12-10, period 2016-2018)
  Ordinarie: Jeanette Lindberg (M)
  Ersättare: Karina Knorpp (FP)
 • Solna stad (beslut KS 2015-02-16, period 2016-2018)
  Ordinarie: Anna Lasses (C)
  Ersättare:
  Tommy Rosén (S)
 • Stockholm stad (beslut MHN 2016-06-22, period 2016-2018)
  Ordinarie: Maria Östberg-Svanelind
  Ersättare: Linnéa Joandi (MP)
 • Södertälje kommun (beslut MN 2015-01-15, period 2016-2018)
  Ordinarie: Lena Åborg (S)
  Ersättare: Alexander Rosenberg (M)
 • Tierps kommun (beslut KS 2015-01-07, period 2016-2018)
  Ordinarie: Håkan Ståhlberg (S)
  Ersättare: Kenneth Gunnarsson (MP)
 • Trosa kommun (beslut KF 2014-12-10, period 2016-2018)
  Ordinarie:
  Stefan Björnmalm (C)
  Ersättare:
  Britta Eklund (M)
 • Tyresö kommun (beslut KF 2017-03-30, period 2017)
  Ordinarie:
   Peter Freij (M)
  Ersättare
  : Kjell Andersson (S)
 • Täby kommun (beslut KF 2014-12-15, period 2016-2018)
  Ordinarie: Torsten Björnsson (M)
  Ersättare: Gerhard Makowsky (M)
 • Vaxholms stad (beslut KF 2016-12-12, period 2017)
  Ordinarie
  : Christian Söderman (M)
  Ersättare:
 • Värmdö kommun (beslut BMHN, period 2015-02-24, 2016-2018)
  Ordinarie: Bengt Nordgren (FP)
  Ersättare:
  Hanna Thorell (MP)
 • Älvkarleby kommun
  Ordinarie: Kurt Andersson (S) 2016
  Ersättare:
   Torbjörn Löfgren (KV) 2016
 • Österåkers kommun
  Ordinarie: Pär Lindforss (M) 2016
  Ersättare:
  Mats Larsson (S) 2016
 • Östhammars kommun (beslut KS 2014-?, period 2016-2018)
  Ordinarie: Bertil Alm (C)
  Ersättare:
  Thomas Eriksson (S)

Revisorer 2015-2019
Ordinarie: Inge-Britt Lundin (FP)
Ordinarie: Bo Dahlström (S)
Ersättare: Berthold Gustavsson (M)
Ersättare: Hans-Erik Salomonsson (S)

Valberedning 2015-2019
Olle Reichenberg (M), Danderyds kommun. Sammankallande
Joakim Johansson (S), Sundbybergs kommun
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län

TIDIGARE STÄMMOR

Förbundsstämma 2016

Förbundets stämma 2016 hölls torsdagen den 28 april Saturnus konferens i Stockholm.

Presentationer

Årets presentation hölls av Marie Löf, Stockholms universitet. Under rubriken ”Källor till mikroplast i havet – och vad du själv kan göra” berättade Marie om en fråga som på senare tid fått alltmer uppmärksamhet.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 3MB) >>

Maries länktips om mikroplaster:

 • Baltic Eye policy brief om mikroplaster i kosmetika (pdf, 0,3 MB) >>
 • Svenska miljöinstitutet, IVL, har på Naturvårdsverkets uppdrag kartlagt källor till och spridningsvägar av mikroplaster i havet. (pdf, 1,4 MB) >>
 • Örebro universitet har på Naturvårdsverkets uppdrag sammanställt nuvarande kunskap om exponering och effekter av mikroplaster. (pdf, 0,9 MB) >>
 • Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway. (pdf, 3,2 MB) >>

Marie visar även på komplexiteten i frågan kring tillsatser. T ex kan polymerer tillsättas i produkter av olika skäl (konsistensgivare, färg, skrubber mm) samt i antingen fast form eller flytande form. Det finns (ännu?) inga studier som visar att polymerer i flytande form orsakar problem i marin miljö.

Det är alltså svårt, för att inte säga omöjligt, att bara utifrån innehållsförteckningen dra slutsatser om produkten innehåller mikroplaster. Sajter på nätet som innehåller info om mikroplaster är Naturskyddsföreningen, Beat the Microbeed samt UNEP.

Jakob Walve, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, presenterade fjolårets mätningar med koppling till den nya årsrapporten Svealandskusten 2016 som lanserades vid årsmötet. I årets rapport finns utöver de senaste undersökningsresultaten även särskilda djupdykningar om tillståndet i några av kustens vikar, om våtmarkers reningseffekt, fisksamhällen m m.
Presentationen finns för nedladdning här (pfd 13,6 MB) >>
Förbundets årsrapport ”Svealandskusten 2016”

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholm, höll en kortare presentation om vår skärgårds fiskfauna med anledning av den affisch med tillhörande häfte som förbundet tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Svensk Kärnbränslehantering AB samt Artportalen vid SLU.


Förbundsstämma 2015

Presentationer
 • ”VA-verkens verksamhet i ett övergripande och strategiskt perspektiv” Mikael Algvere, VAS-rådets ordförande och VD för Roslagsvatten AB
 • Svealandskusten 2015” » Jakob Walve, Stockholms universitet – Institutionen för Ekologi, Botanik och Miljö, Stockholms universitet.

Förbundsstämma 2014

Stämmohandlingar »
Protokoll »

Presentationer