Svealandskusten

Svealandskusten ges ut Ärligen och sammanfattar miljötillstÄndet i kustvattnen frÄn DalÀlvens till BrÄviken. Rapporten innehÄller bÄde resultat frÄn de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds regi och artiklar frÄn andra aktörer i regionen.

I rapporten presenteras det aktuella miljötillstĂ„ndet av forskare och ledande experter. Du kan ocksĂ„ lĂ€sa om effekter av den varma sommaren och om vad som pĂ„verkar vattnets klarhet samt om musselodlingar i Östersjön. Dessutom artiklar frĂ„n forskningsprojektet PlantFish, SLU Aqua, och BalticSea 2020. Årets medlemspresentation kommer frĂ„n MĂ€larens vattenvĂ„rdsförbund.

Rapporten innehÄller bÄde resultat frÄn de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds egen regi och artiklar frÄn andra aktörer i regionen. 

Nyheter SKVVF

ÅrsstĂ€mman 2020

Förbundets stÀmma 2020 blev digital, förutom nÄgra enstaka pÄ plats.
Bo Persson (ombud, (L), NynĂ€shamn), Kjell Jansson (Ordförande SKVVF (M), Frida Eik Öhman (förbundssekreterare SKVVF) och Sonja RĂ„berg (LĂ€nsstyrelsen i Stockholm).

LÀs mer »
Nyheter SKVVF

Kansliet har sommarledigt

Nu tar kansliet sommarledigt! Obs! 9 oktober Àr nytt datum för kommande kontaktombudsmöte. Förbundets stÀmma flyttades fram och Àr den 26 augusti. Missa inte att

LÀs mer »
Svealandskusten

Svealandskusten 2019

Året 2018 var ett av de varmaste som nĂ„gonsin registrerats, och gjorde tydliga avtryck i Ă„rets omfattande undersökningar av miljötillstĂ„ndet lĂ€ngs kusten. KlimatförĂ€ndringen pĂ„verkar kustvattnen pĂ„ flera sĂ€tt; de tydligaste Ă€r att fisksamhĂ€llet förĂ€ndras, algblomningar kan bli vanligare och att syrebrist kan komma att uppstĂ„ lokalt.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svealandskusten 2018

Svealandskusten 2019 sammanfattar miljötillstÄndet i kustvattnen frÄn DalÀlvens till BrÄviken. Rapporten innehÄller bÄde resultat frÄn de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds regi och artiklar frÄn andra aktörer i regionen.

LÀs mer »
Svealandskusten

Rapport 2017

En mycket omfattande uppvÀllning av kallt djupvatten under sommaren 2016 gav upphov till ovanliga förhÄllanden i mÄnga delar av Svealandskusten. Detta kunde bÄde beskrivas och förklaras tack vare förbundets omfattande undersökningar av miljötillstÄndet. Resultaten redovisas utförligt i kartor, figurer, texter och statusbedömningar.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2016

Ovanligt lÄga nÀringshalter gav ett gott siktdjup i innerskÀrgÄrden, medan det var tvÀrtom i mellanskÀrgÄrden. Det syrefattiga djupvattnet Àr nu borta frÄn KanholmsfjÀrden och Möja SöderfjÀrd, men syrebrist har istÀllet uppstÄtt i de grunda fjÀrdarna GÀlnan och SvartlögafjÀrden.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2015

Sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den Ă„rliga undersökningen av kustens miljö. Höga nivĂ„er av bĂ„de klorofyll och nĂ€ringsĂ€mnen uppmĂ€ttes pĂ„ mĂ„nga hĂ„ll. Öppna Östersjöns syrefattiga och nĂ€ringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skĂ€rgĂ„rdens djupaste fjĂ€rdar och det orsakar dessutom höga fosforhalter lĂ€ngs Sörmlandskusten.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2014

I rapporten Svealandskusten 2014 beskrivs hur syrefattigt djupvatten frĂ„n öppna Östersjön har strömmat in i skĂ€rgĂ„rdens djupaste fjĂ€rdar. DĂ€r har nu allt vatten djupare Ă€n 60 meter mycket lĂ„ga syrehalter. NĂ€r syrehalterna i djupvattnet sjunker sĂ„ flyr de djur som kan och resten dör. Djupt levande fisk i dessa fjĂ€rdar kan dĂ€rigenom komma att fĂ„ sĂ€mre födotillgĂ„ng. NĂ€ringsĂ€mnet fosfor frigörs ocksĂ„ frĂ„n bottnarna vid syrebrist vilket lokalt kan bidra till algblomning.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2013

I en sammanstÀllning av belastningen frÄn de tolv största vattendragen lÀngs vÄr kust, redovisas frÄn vilka mÀnskliga verksamheter nÀringen kommer och vilka kÀllor som stÄr för huvuddelen av belastningen. NÀra en femtedel av den mÀnskliga belastningen pÄ Stockholms innerskÀrgÄrd berÀknas komma frÄn reningsverk runt MÀlaren. Att fokusera pÄ förbÀttrad funktion Àven i reningsverk i inlandet skulle ge en betydande effekt pÄ kustvattnet i flera omrÄden.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2012

I Svealandskusten 2012 beskrivs hur belastningen av nÀringsÀmnen frÄn vattendrag och punktkÀllor ser ut i regionen som helhet samt i fjÀrdar och vattendrag. Med nuvarande bedömningssystem överskrids maxbelastningen med bred marginal. SÀrskilt i omrÄden som domineras av punktkÀllor Àr det mycket svÄrt att nÄ godkÀnd ekologisk status.

LÀs mer »
Svealandskusten

Svelandskusten 2011

Rapporten redovisar de senaste resultaten frÄn de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvÄrdsförbunds regi. En historisk exposé ur vattenkvalitetens perspektiv frÄn Stockholms grundande och fram till vÄra dagar ingÄr i rapporten, tillsammans med en jÀmförelse av förbundets data frÄn 2000-talet med forskaren Mats Waerns data frÄn 1970-talet. JÀmförelsen stÀrker övertygelsen av att vattenkvaliteten i öppet hav har försÀmrats.

LÀs mer »