Kontakt

Hem
Kontakt

Adress

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Kommunförbundet Stockholms Län
Box 38145
100 64 Stockholm

Besöksadress

”Fatburen”
Södermalmsallén 36

(se karta)

Kansli

Förbundets kansli bemannas av en halvtidsanställd förbundssekreterare (halvtid, 20 h/vecka). Kansliet delas med Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Frida Eik Kvarnström, Förbundssekreterare
E-post: frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
Telefon: 08-58 00 21 01 / 076-50 22 101

Förbundsadministratör Derya Erdal
Telefon: 08-615 94 05
E-post: derya.erdal@ksl.se

Styrelseordförande

Kjell Jansson (M), ordförande
E-post kjell.jansson@norrtalje.se 

x_DSC9213-2

Följ oss gärna på sociala medier!

facebook100 @SKVVF

twitter100
 @LuftochKust

linkedin100 LinkedIn

 LuftochKust 

1447646111_social_style_1_googleplus Google+

Organisationsnummer: 802409-5195