Svealandskusten 2015

Hem
Aktuellt
Svealandskusten 2015

Svealandskusten 2015

Sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av kustens miljö lexapro cost. Höga nivåer av både klorofyll och äringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar och det orsakar dessutom höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

​Det framgår av rapporten Svealandskusten 2015 som sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten innehåller resultat från undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom artiklar från andra aktörer i regionen.​

Rapporten finns för nedladdning här »

Arkiv

Sök: