Stort tack till alla deltagande vid årets förbundsstämma den 29 april!

Hem
Aktuellt
Stort tack till alla deltagande vid årets förbundsstämma den 29 april!

Stort tack till alla deltagande vid årets förbundsstämma den 29 april!

Nu är protokollet strax signerad och det kommer i dagarna skickas ut till styrelsen samt läggas upp på hemsidan. Vi kan äntligen önska alla nya styrelseledamöter välkommen till kustvattenvårdsförbundet!

 

Det blev en händelserik eftermiddag med votering och som slutade med att vi nu kan välkomna åtta nya ordinarie ledamöter och fem nya ersättare. Detta är mycket glädjande då det betyder att intresset för vår kust och vårt vatten fortfarande engagerar många! Vi har nu fått en ny brädd i styrelsen d.v.s. vi är oerhört nöjda med att både representeras av näringslivet, kommuner och ideella organisationer. Nya ledamöter från näringslivssidan är kan ses i form av Viking Line, Syvab, SSAB och VAS-rådet.  Från dessa medlemmar har vi helt nya ledamöter. Även ifrån kommuner som Älvkarleby, Oxelösund, Tierp och Östhammars kommun och Nacka har vi fått helt nya ledamöter.  Region Stockholm och Länsstyrelsen lika så även om det finns vissa ”ny-gamla”. De ideella organisationernas representanter sitter kvar, vilket vi är oerhört tacksamma för. De har en enorm kunskap och samverkan mellan vattenvårdsförbund är helt nödvändigt för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning.

 

Att kommuner som även då genom VAS-rådets representant nu har visat stort intresse av att vara delaktiga i att driva frågan om att varna om våra vikar och vår kuststräcka gör att vi tror det kommer blir mycket spännande det arbete vi har framför oss. Det kommer att bli allt viktigare att sprida informationen om våra mätningar och att tydliggöra att vårt arbete med mätningar och övervakning är grunden i det vattenvårds arbete kommunerna och andra aktörer bygger på.

Förbundets provtagningarna kommer göras i augusti och september och vanligtvis kommer en kortare avstämning göras under hösten. Resultaten publiceras dock inte förs året därefter i rapporten Svealandskusten.

Hemsidan kommer under sommaren genomgå större uppdatering/ombyggnad och är av den anledning inte fullt ut funktionell och uppdaterad. Vänligen kontakta kansliet vid önskemål om eventuella dokument som inte finns tillgängliga på hemsidan.

 

Protokollet från förbundsstämman 2019 kommer som nämnt ovan att finnas tillgängligt inom kort att ta del av från hemsidan
(om uppladdning fungerar) och även skickas ut till nya styrelsen.

Mera information kommer till nya styrelseledamöter innan sommaren, men till ombuden vid stämman vill vi från förbundet önska en riktigt glad sommar!

Arkiv

Sök: