Aktuellt

Hem
Aktuellt

Sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av kustens miljö lexapro cost. Höga nivåer av både klorofyll och äringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar och det orsakar dessutom höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

​Det framgår av rapporten Svealandskusten 2015 som sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten innehåller resultat från undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom artiklar från andra aktörer i regionen.​

Rapporten finns för nedladdning här »


1 2 3 4
Arkiv

Sök: