Aktuellt

Hem
Aktuellt

Fredag 20 maj kl 09.30 har vi årets första kontaktombudsmöte. Denna gång får vi presentationer av SMHI om Vattenweben, modelldata i kustzonen, svenskt havsarkiv samt det nationella datavärdskapet för kustvattendata.
I övrigt tar vi upp aktuella frågor inom förbundet, pågående och planerade projekt etc.
Sist men inte minst, alla deltagare får med sig Svealandskusten 2016 och vår tjusiga fiskaffisch med tillhörande artbeskrivningar av skärgårdens fiskar.affisch-fiskar-stående.inddBild1

Välkommen fredag 20 maj kl 09:30 till SKVVFs kansli, <a href="https://goo lexapro medication.gl/maps/GoPmRAP8PnN2″ target=”_blank”>Södermalmsallén 36 i Stockholm!

 

Inbjudan, direktlänk (pdf, 200 kB)>>

Mer om kontaktombud och kontaktombudsmöten

Svealandskusten 2016 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen. I rapporten presenteras miljötillståndet i Svealands kustvatten av forskare och ledande experter. Lär dig mer om våtmarker, bottendjur och kustfisk, och fördjupa dig i miljön runt Slussen, Nyköping och Östhammar.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet och läsa pressmeddelandet.

Tyvärr har det blivit ett fel i tabellerna på sidan 32-35 i den tryckta rapporten. Rättad tabell kan du ladda ned här (pdf, 214 kB) >>

Svealandskusten 2016

Svealandskusten 2016

Nu är alla förbundsstämmans presentationer tillgängliga för nedladdning. Presentationerna beskriver bl a källor och effekter av mikroplaster och näringsnivån på kusten.
http://www.skvvf.se/verksamhet/arsstamma/

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som ger en tillståndsbild av Stockholms skärgård. Fokus i rapporten ligger på skärgården som recipient för de tre stora avloppsreningsverken som Stockholm Vatten (Henriksdal och Bromma) och Käppalaförbundet (Käppala) driver. Vattnet i skärgården har provtagits nästan 2000 gånger under 2015 för att ge underlag till denna rapport.
2015 års rapport kan framförallt ses som en uppdatering av läget beträffande vattnets sammansättning av vissa kemiska beståndsdelar och växtplankton. En nyhet för året är att även djurplankton har provtagits vid Koviksudde. En viss revidering av det tidigare vattenkemiska provtagningsprogrammet har också gjorts. Detta har inneburit att prover nu tas minst en gång i månaden under hela året för flera lokaler i innerskärgården. Detta bidrar förhoppningsvis till en ökad förståelse av de komplexa samband som kan finnas i skärgårdens vatten.
Nedladdning av rapport (pdf, 23Mb) >>
Mer läsning om Stockholm Vattens mätningar i skärgården finns här>>

<img class="wp-image-6960 size-medium" src="http://www antidepressant lexapro.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/04/Skärmklipp-212×300.jpg” alt=”” width=”212″ height=”300″ srcset=”http://www.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/04/Skärmklipp-212×300.jpg 212w, http://www.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/04/Skärmklipp.jpg 642w” sizes=”(max-width: 212px) 100vw, 212px” />

UNDERSÖKNINGAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 2015 – vattenkemi och plankton

Det är vad som presenteras vid Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämma torsdag 28 april, utöver förbundsstämmans vanliga punkter på dagordningen.

Alla medlemsorganisationers valda ombud och ersättare har fått en kallelse, liksom styrelseledamöter och beredningsgrupp. Mer info, se ”Årsmöte

Förteckning över valda ombud och ersättare >>

Anmälan, gärna före 21 april, till <a href="mailto:goran.andersson@skvvf lexapro price.se” target=”_blank”>goran.andersson@skvvf.se !

Varmt välkommen!

<img class="size-medium wp-image-6885 alignright" src="http://www.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6464-kvadrat-300×300.jpg" alt="Intresserade besökare köar för en affisch" width="300" height="300" srcset="http://www.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6464-kvadrat-300×300.jpg 300w, http://www.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6464-kvadrat-150×150.jpg 150w, http://www go to the website.skvvf.se/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6464-kvadrat-1024×1024.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” />Helgens Sportfiskemässa i Stockholm slog rekord med nästan 15 000 deltagare. Av dessa fick 2 000 besökare med sig vår fina affisch ”Fiskar i Stockholms skärgård” som vi tagit fram med medfinansiering från Stockholms läns landsting och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och Svensk Kärnbränslehantering AB. Nationalnyckeln tillhandahöll de fina illustrationerna.
Med kroken agnad med affischer kunde ett stort antal sportfiskare håvas in för bra diskussioner om Svealandskusten.
Redan lördag lunch, dvs efter halva mässan, var vårt lager av affischer helt slut och nu pryder de hushåll i hela vårt avlånga land.

Svealands Kustvattenvårdsförbund medverkar under Sportfiskemässan 18-20 mars i Stockholm där vi delar ut vår fina affisch tillsammans med ett häfte med artbeskrivningar. Affischen delas ut gratis och är ett samarbete med våra medlemsorganisationer Länsstyrelsen i Stockholms län och Svensk Kärnbränslehantering AB samt medfinansierad av Stockholms läns Landstings miljöbidrag. Besök oss i myndighetsmontern (A05:42) så får du en affisch med häfte och dessutom veta hur vattenmiljön är i just din fjärd.
(om du inte har möjlighet att besöka mässan i helgen kan du även hämta en affisch hos oss på Södermalmsallén 36 i Stockholm)

affisch-fiskar-stående-10x14cm-webb

Alla mötestider för styrelse, beredningsgrupp och kontaktombud under 2016 finner du här på vår hemsida och i länken nedan over at this website. Vi ses! 🙂
Mötestider 2016

Ett julklappstips så här dagarna före jul är Östersjöcentrums fälthandbok Växter och djur i Östersjön lexapro anxiety. Kostar 170 kr med frakt och allt. Kan varmt rekommenderas!


Arkiv

Sök: