Mikroplaster i vattenmiljön, de senaste analysresultaten från kusten och om skärgårdens fiskar.

Hem
Aktuellt
Mikroplaster i vattenmiljön, de senaste analysresultaten från kusten och om skärgårdens fiskar.

Mikroplaster i vattenmiljön, de senaste analysresultaten från kusten och om skärgårdens fiskar.

Det är vad som presenteras vid Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämma torsdag 28 april, utöver förbundsstämmans vanliga punkter på dagordningen.

Alla medlemsorganisationers valda ombud och ersättare har fått en kallelse, liksom styrelseledamöter och beredningsgrupp. Mer info, se ”Årsmöte

Förteckning över valda ombud och ersättare >>

Anmälan, gärna före 21 april, till <a href="mailto:goran.andersson@skvvf lexapro price.se” target=”_blank”>goran.andersson@skvvf.se !

Varmt välkommen!

Arkiv

Sök: