God Fortsättning!

Hem
Aktuellt
God Fortsättning!

God Fortsättning!

Året 2019 var ett händelserikt år på många sätt, inget undantag för Svealands kustvattenvårdsförbund. Vid våra kontaktombudsträffar och styrelsemöten diskuteras det ivrigt och engagemanget för Svealandskusten går det inte att ta miste på. Nu blickar vi framåt och under 2020 har vi med oss nya tankar och nya idéer.

En av dessa nya initiativ är en dag som vi har valt att kalla Svealandskust dagen. Denna satsning på att bjuda in medlemmar som allmänt intresserade där en dag där den uppskattade rapporten Svealandskusten presenteras och ”lanseras”. Den kommer gå att få tag på innan men vi önskar att öppna för möjlighet till frågor och diskussion både kring artiklar och provtagningar i årets rapport men även belysa det pågående arbetet för bättre status för vattnet i sig. Håll av 26 maj för den första Svealandskustdagen! Du vet väl att rapporterna även finns att läsa digitalt?

Den 2 april kommer ett ordinarie kontaktombudsträff arrangeras där alla medlemmars ombud bjuds in samt styrelsen. Förslag på ämnen som bör tas upp eller intressanta föreläsare välkomnas!

Förbundsstämman hålls den 24 april kl 10-12 vid Saturnus konferens.

Hoppas datumen antecknas redan nu och att vi ses i 2020!

Arkiv

Sök: