Dialoger och möten i projektet ”Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län”

Hem
Aktuellt
Dialoger och möten i projektet "Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län"

Dialoger och möten i projektet ”Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län”

Startskottet för projektet ”Regionalt underlag för förbättrad hantering av toalettlatrin från fritidsbåtar” gick hösten 2018. Projektet beviljades medel från Region Stockholms Skärgårdsbidrag och kommer pågå fram till 1 oktober 2019. Just nu har projektet gått in i en intensiv, spännande arbetsperiod med mycket konstruktiva möten och kunskapsinsamling!

Syftet med projektet är att skapa dialog emellan kommunerna och ta fram underlag i form av material som kan vara till stöd i arbetsprocesserna som berör vatten och avloppsfrågor samt övrig planering. Det har också blivit tydligt att andra för att göra detta behövs också aktörer som båtmack ägare, intresseföreningar och båtklubbar och de är en naturlig och viktig kunskapskälla i detta projektet. Kommunerna som är delaktiga i projektet är Vaxholm, Värmdö, Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar och Nyköping (Södermanland). Såväl Transportstyrelsen är en part i projektet. Finns det intresse från flera kommuner redan nu kontaktar ni förbundets kansli. Planeringsunderlaget är tänkt att kunna användas i andra län efter projektet är avslutad.

Ett spridningsseminarium kommer arrangeras efter att projektet är avslutat i oktober 2019. Mera om det längre fram.

I dag har vi  (projektledare vid Ecoloop och förbundssekreteraren) haft mycket givande samtal med representanter från Värmdö och Vaxholm kommun, både från Vatten och avlopp, näringslivsenheten och en enskild näringsidkare. Även representant från SIKO (http://www.siko.org.se/) har besökt Ecoloops kontor vid Slussen i Stockholm och vi har stor nytta av även deras tankar kring hur läget är och vad som kan göras för att förbättra tömningsmöjligheterna. Vilka är de största utmaningarna? VAd önskar de för resultat av projektet? Mycket av samtalen handlade om Hamnkartan (https://hamnkartan.azurewebsites.net/) och utgick ifrån vad som behöver förbättras.

Närmast nu är att vi kommer finnas på Allt för sjön (1-10 mars) med information och möjlighet till samtal.

I samband med uppstarten skickades ut ett pressmeddelande. Läs gärna och sprid informationen. Det finns här.

Vill du få reda på mera information om projektet, ta gärna kontakt med förbundets kansli!

 

Arkiv

Sök: