Den stora frågan -klimatet

Hem
Aktuellt
Den stora frågan -klimatet

Sommaren har varit exceptionellt varm och vädret har präglat många av nyhetsrubrikerna. För Svealands kustvattenvårdsförbund kommer projekt och arbetsprocesser dra igång igen efter sommaruppehåll. Provtagningarna är i skrivande stund i gång och Jakob Walve (DEEP), Annika Digréus från Sveriges Radio och mig själv kommer göra ett besök (14/8) hos teamet som utför provtagningarna och båten Andrea. Rapportering från detta kommer läggas upp på hemsidan och i sociala medier. När beredningsgruppen träffas torsdag 16/8 kommer vi diskutera provtagning men också det beviljade medel från SLL Hålbarhetsbidrag till förbundet. SKVVF lämnade in en ny-ansökan innan sommaren för att tillsammans med företaget Ecoloop arbeta för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. 

Bidraget från SLL innebär att det under 2018–2019 kommer det tas fram regionalt underlag för vägledning till kommunernas planering för hantering av båtlatriner. För förbundet är detta oerhörd viktigt och behovet att hitta en hållbar lösning är en av flera faktorer för att minska övergödning. Slutliga målet med detta är att vid projektets avslut ha underlag till kommuner som är vägledande vid planeringen för småbåtsavlopp som går över kommungränser. Ett enkelt material ska tas fram och spridas till kommuner och båtklubbar. Vi hoppas också att lokaliseringen av tömning stationer och landtoaletter förbättras och vi ser en långsiktig minskning  av övergödningen. Slutligen ser vi ett eller flera spridningsseminarium. Mera information om projektet kommer längre fram men vid särskild intresse är du välkommen att höra av dig.

Årets algblomning i Östersjön, våra kustvatten och i våra vikar har fått uppmärksamhet i medialt likaså den större klimatfrågan som följd av värme och skogsbränder. Detta är självklart glädjande trots olycksamma omständigheter. Även grundstötningen och oljeutsläppet från fartyget Makassar Highway utanför Loftahammar fick igång diskussionen om det sårbara Östersjön. Med kommande val bäddar dessa händelser onekligen för satsningar och ökad medvetenhet för klimatfrågan i stort.

Beredningsgruppen träffas torsdag 16/8
Ny till beredningsgruppen är Katarina Forslöw från Miljöförvaltningen vid Stockholm stad. Hon ersätter Ulf Mohlander som har gått i pension.

Presidium 21/8
Styrelse 13/9

 

Arkiv

Sök: