Aktuellt

Hem
Aktuellt

Året 2019 var ett händelserikt år på många sätt, inget undantag för Svealands kustvattenvårdsförbund. Vid våra kontaktombudsträffar och styrelsemöten diskuteras det ivrigt och engagemanget för Svealandskusten går det inte att ta miste på. Nu blickar vi framåt och under 2020 har vi med oss nya tankar och nya idéer.

En av dessa nya initiativ är en dag som vi har valt att kalla Svealandskust dagen. Denna satsning på att bjuda in medlemmar som allmänt intresserade där en dag där den uppskattade rapporten Svealandskusten presenteras och ”lanseras”. Den kommer gå att få tag på innan men vi önskar att öppna för möjlighet till frågor och diskussion både kring artiklar och provtagningar i årets rapport men även belysa det pågående arbetet för bättre status för vattnet i sig. Håll av 26 maj för den första Svealandskustdagen! Du vet väl att rapporterna även finns att läsa digitalt?

Den 2 april kommer ett ordinarie kontaktombudsträff arrangeras där alla medlemmars ombud bjuds in samt styrelsen. Förslag på ämnen som bör tas upp eller intressanta föreläsare välkomnas!

Förbundsstämman hålls den 24 april kl 10-12 vid Saturnus konferens.

Hoppas datumen antecknas redan nu och att vi ses i 2020!

Det var en engagerad och mycket lösningsorienterad samling av anmälda till slutseminariet för SKVVF projektet som syftar åt att underlätta för kommuner och aktörer att samarbeta -för att göra det lättare att göra rätt.

Toalettavfall hör inte hemma i vattnet och nu vill flera drivna aktörer se till att det blir handling. På bild Erik Josephson, Näringslivs och landsbygdsutvecklare i Haninge kommun. Projektledare Fredrik Meurman från Ecoloop presenterade slutresultaten och Länsstyrelsen (Sara Dreijer och Tomas Norberg), Transportstyrelsen (Lina Peterson) samt Östhammar som representerades av Camilla Andersson presenterade sina erfarenheter från att arbetat med denna fråga. Följ med vidare för ämnet för seminariet och projektet stannar inte här.

              

Det var stort intresse och mycket bra uppslutning vid kontaktombudsträffen denna hösten. Träffen var den 11 oktober och vi höll till vid Usine konferens som är i samma lokal som kansliet. Ordförande Kjell Jansson önskade välkommen och berättade lite om bakgrunden till förbundet.  Nu finns både filmad material samt preesntationerna i pfd format på hemsidan.

Förbundssekreteraren Frida Eik Öhman

Välkommen till slutseminarium den 20:e november vid kansliet på Södermalmsallén 36.
Program ser du genom att klicka på bilden här under.

Inslaget om projektet i Sveriges Radio i somras kan du lyssna till här. Vi kommer diskutera hamnkartan för fritidsbåtar som kan med fördel tas del av innan via denna länk.

Välkommen att anmäla dig genom ett mail till förbundssekreterare Frida Eik Öhman, frida-eik.ohman@storsthlm.se

Nu är protokollet strax signerad och det kommer i dagarna skickas ut till styrelsen samt läggas upp på hemsidan. Vi kan äntligen önska alla nya styrelseledamöter välkommen till kustvattenvårdsförbundet!

 

Det blev en händelserik eftermiddag med votering och som slutade med att vi nu kan välkomna åtta nya ordinarie ledamöter och fem nya ersättare. Detta är mycket glädjande då det betyder att intresset för vår kust och vårt vatten fortfarande engagerar många! Vi har nu fått en ny brädd i styrelsen d.v.s. vi är oerhört nöjda med att både representeras av näringslivet, kommuner och ideella organisationer. Nya ledamöter från näringslivssidan är kan ses i form av Viking Line, Syvab, SSAB och VAS-rådet.  Från dessa medlemmar har vi helt nya ledamöter. Även ifrån kommuner som Älvkarleby, Oxelösund, Tierp och Östhammars kommun och Nacka har vi fått helt nya ledamöter.  Region Stockholm och Länsstyrelsen lika så även om det finns vissa ”ny-gamla”. De ideella organisationernas representanter sitter kvar, vilket vi är oerhört tacksamma för. De har en enorm kunskap och samverkan mellan vattenvårdsförbund är helt nödvändigt för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning.

 

Att kommuner som även då genom VAS-rådets representant nu har visat stort intresse av att vara delaktiga i att driva frågan om att varna om våra vikar och vår kuststräcka gör att vi tror det kommer blir mycket spännande det arbete vi har framför oss. Det kommer att bli allt viktigare att sprida informationen om våra mätningar och att tydliggöra att vårt arbete med mätningar och övervakning är grunden i det vattenvårds arbete kommunerna och andra aktörer bygger på.

Förbundets provtagningarna kommer göras i augusti och september och vanligtvis kommer en kortare avstämning göras under hösten. Resultaten publiceras dock inte förs året därefter i rapporten Svealandskusten.

Hemsidan kommer under sommaren genomgå större uppdatering/ombyggnad och är av den anledning inte fullt ut funktionell och uppdaterad. Vänligen kontakta kansliet vid önskemål om eventuella dokument som inte finns tillgängliga på hemsidan.

 

Protokollet från förbundsstämman 2019 kommer som nämnt ovan att finnas tillgängligt inom kort att ta del av från hemsidan
(om uppladdning fungerar) och även skickas ut till nya styrelsen.

Mera information kommer till nya styrelseledamöter innan sommaren, men till ombuden vid stämman vill vi från förbundet önska en riktigt glad sommar!

08 Mar / 2019

Planerar du att vara på Allt för sjön vid Stockholmsmässan denna fredag?

Då har du möjlighet att delta i diskussion om hur vi tillsammans kan hantera frågan om toalettavfall från fritidsbåtar på ett mera hållbart och miljövänligt sätt! Sedan 2015 finns ett förbud för fritidsbåtar att tömma toalettlatrin i vårt vatten. Många olika aktörer är involverade i hanteringen av denna fråga och otydlig ansvarsfördelning samt även aspekten att vattnet inte håller sig till de kommunala gränserna gör det till en fortfarande aktuell fråga.

Välkommen att delta och delge synpunkter på frågan vid vårt seminarium kl 14.00. Mera information i inbjudan.

Startskottet för projektet ”Regionalt underlag för förbättrad hantering av toalettlatrin från fritidsbåtar” gick hösten 2018. Projektet beviljades medel från Region Stockholms Skärgårdsbidrag och kommer pågå fram till 1 oktober 2019. Just nu har projektet gått in i en intensiv, spännande arbetsperiod med mycket konstruktiva möten och kunskapsinsamling!

Syftet med projektet är att skapa dialog emellan kommunerna och ta fram underlag i form av material som kan vara till stöd i arbetsprocesserna som berör vatten och avloppsfrågor samt övrig planering. Det har också blivit tydligt att andra för att göra detta behövs också aktörer som båtmack ägare, intresseföreningar och båtklubbar och de är en naturlig och viktig kunskapskälla i detta projektet. Kommunerna som är delaktiga i projektet är Vaxholm, Värmdö, Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar och Nyköping (Södermanland). Såväl Transportstyrelsen är en part i projektet. Finns det intresse från flera kommuner redan nu kontaktar ni förbundets kansli. Planeringsunderlaget är tänkt att kunna användas i andra län efter projektet är avslutad.

Ett spridningsseminarium kommer arrangeras efter att projektet är avslutat i oktober 2019. Mera om det längre fram.

I dag har vi  (projektledare vid Ecoloop och förbundssekreteraren) haft mycket givande samtal med representanter från Värmdö och Vaxholm kommun, både från Vatten och avlopp, näringslivsenheten och en enskild näringsidkare. Även representant från SIKO (http://www.siko.org.se/) har besökt Ecoloops kontor vid Slussen i Stockholm och vi har stor nytta av även deras tankar kring hur läget är och vad som kan göras för att förbättra tömningsmöjligheterna. Vilka är de största utmaningarna? VAd önskar de för resultat av projektet? Mycket av samtalen handlade om Hamnkartan (https://hamnkartan.azurewebsites.net/) och utgick ifrån vad som behöver förbättras.

Närmast nu är att vi kommer finnas på Allt för sjön (1-10 mars) med information och möjlighet till samtal.

I samband med uppstarten skickades ut ett pressmeddelande. Läs gärna och sprid informationen. Det finns här.

Vill du få reda på mera information om projektet, ta gärna kontakt med förbundets kansli!

 

Höstens kontaktombudsträff bjöd på externa föreläsare både från Håll Sverige Rent och Skansen. Ombuden fick möjlighet att diskutera och ge input om projektet som syftar åt att ta fram regionalt underlag för att tillsammans över de kommunala gränserna hantera toalettavfall från fritidsbåtar. Mycket utrymme gavs åt att ombuden fick möjlighet att diskutera med andra medlemsrepresentanter, vilket i efterhand verkar att ha varit ett lyckosamt beslut.

Alla presentationer finns i pdf format och filminspelningar från föreläsningen av Anna Björn från Skansen om Östersjöhus och föreläsningen av Emil Rydin och Linda Kumblad om Björnöfjärden projektet Levande Kust är uppladdad på sidan för kontaktombud. Inspelningarna har inte toppkvalité och vi ber om ursäkt för det. Vi hoppas att kunna förbättra detta till nästa tillfälle.

Länk till sida för att ladda ner Vitboken från projektet Levande Kust finns på sidan ”Länkar”

Till sidan särskild för kontaktombud där inspelningarna från föreläsningar finns.

Tack till alla engagerade föreläsare och deltagande!

Bilden kan innehålla: 4 personer, personer som ler

Bilden kan innehålla: 6 personer, personer som ler, personer som sitter och inomhus

Förbundet har som tradition att två gånger per år anordna seminarium där medlemmarnas ombud bjuds in. Vid tillfällena ges det möjlighet till diskussion i arbetsgrupper eller i storgrupp. Det är mycket glädjande när medlemmarna är aktiva i förbundets verksamhet och att vi kan fånga upp intresset. Genom medlemmarnas input, antingen via beredningsgruppen eller styrelsen arbetar vi för att utvecklingen av verksamheten följer de behov som finns och det behov vår omvärldsbevakning visar.

10 december är det dags för årets andra kontaktombudsträff och programmet tycks lova på en intressant dag för ny inspiration..

Programmet

Håll Sverige Rent -Eva Blidberg berättar om plasten i våra hav

Skansen -Anna Björn om Östersjöhus. Nyfiken? Mera info finns här

Levande Kust -Linda Kumblad och Emil Rydin informerar om senaste från deras Balticsea2020 projekt.

Och…

Förbundet kommer starta upp med sitt projekt ”Regionalt underlag för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar”. Ecoloop arrangerar workshop för att samla in kloka åsikter.

Låter det intressant? Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du vill veta mera!

Sommaren har varit exceptionellt varm och vädret har präglat många av nyhetsrubrikerna. För Svealands kustvattenvårdsförbund kommer projekt och arbetsprocesser dra igång igen efter sommaruppehåll. Provtagningarna är i skrivande stund i gång och Jakob Walve (DEEP), Annika Digréus från Sveriges Radio och mig själv kommer göra ett besök (14/8) hos teamet som utför provtagningarna och båten Andrea. Rapportering från detta kommer läggas upp på hemsidan och i sociala medier. När beredningsgruppen träffas torsdag 16/8 kommer vi diskutera provtagning men också det beviljade medel från SLL Hålbarhetsbidrag till förbundet. SKVVF lämnade in en ny-ansökan innan sommaren för att tillsammans med företaget Ecoloop arbeta för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. 

Bidraget från SLL innebär att det under 2018–2019 kommer det tas fram regionalt underlag för vägledning till kommunernas planering för hantering av båtlatriner. För förbundet är detta oerhörd viktigt och behovet att hitta en hållbar lösning är en av flera faktorer för att minska övergödning. Slutliga målet med detta är att vid projektets avslut ha underlag till kommuner som är vägledande vid planeringen för småbåtsavlopp som går över kommungränser. Ett enkelt material ska tas fram och spridas till kommuner och båtklubbar. Vi hoppas också att lokaliseringen av tömning stationer och landtoaletter förbättras och vi ser en långsiktig minskning  av övergödningen. Slutligen ser vi ett eller flera spridningsseminarium. Mera information om projektet kommer längre fram men vid särskild intresse är du välkommen att höra av dig.

Årets algblomning i Östersjön, våra kustvatten och i våra vikar har fått uppmärksamhet i medialt likaså den större klimatfrågan som följd av värme och skogsbränder. Detta är självklart glädjande trots olycksamma omständigheter. Även grundstötningen och oljeutsläppet från fartyget Makassar Highway utanför Loftahammar fick igång diskussionen om det sårbara Östersjön. Med kommande val bäddar dessa händelser onekligen för satsningar och ökad medvetenhet för klimatfrågan i stort.

Beredningsgruppen träffas torsdag 16/8
Ny till beredningsgruppen är Katarina Forslöw från Miljöförvaltningen vid Stockholm stad. Hon ersätter Ulf Mohlander som har gått i pension.

Presidium 21/8
Styrelse 13/9

 


1 2 3 4
Arkiv

Sök: