Aktuellt

Hem
Aktuellt

Höstens kontaktombudsträff bjöd på externa föreläsare både från Håll Sverige Rent och Skansen. Ombuden fick möjlighet att diskutera och ge input om projektet som syftar åt att ta fram regionalt underlag för att tillsammans över de kommunala gränserna hantera toalettavfall från fritidsbåtar. Mycket utrymme gavs åt att ombuden fick möjlighet att diskutera med andra medlemsrepresentanter, vilket i efterhand verkar att ha varit ett lyckosamt beslut.

Alla presentationer finns i pdf format och filminspelningar från föreläsningen av Anna Björn från Skansen om Östersjöhus och föreläsningen av Emil Rydin och Linda Kumblad om Björnöfjärden projektet Levande Kust är uppladdad på sidan för kontaktombud. Inspelningarna har inte toppkvalité och vi ber om ursäkt för det. Vi hoppas att kunna förbättra detta till nästa tillfälle.

Länk till sida för att ladda ner Vitboken från projektet Levande Kust finns på sidan ”Länkar”

Till sidan särskild för kontaktombud där inspelningarna från föreläsningar finns.

Tack till alla engagerade föreläsare och deltagande!

Bilden kan innehålla: 4 personer, personer som ler

Bilden kan innehålla: 6 personer, personer som ler, personer som sitter och inomhus

Förbundet har som tradition att två gånger per år anordna seminarium där medlemmarnas ombud bjuds in. Vid tillfällena ges det möjlighet till diskussion i arbetsgrupper eller i storgrupp. Det är mycket glädjande när medlemmarna är aktiva i förbundets verksamhet och att vi kan fånga upp intresset. Genom medlemmarnas input, antingen via beredningsgruppen eller styrelsen arbetar vi för att utvecklingen av verksamheten följer de behov som finns och det behov vår omvärldsbevakning visar.

10 december är det dags för årets andra kontaktombudsträff och programmet tycks lova på en intressant dag för ny inspiration..

Programmet

Håll Sverige Rent -Eva Blidberg berättar om plasten i våra hav

Skansen -Anna Björn om Östersjöhus. Nyfiken? Mera info finns här

Levande Kust -Linda Kumblad och Emil Rydin informerar om senaste från deras Balticsea2020 projekt.

Och…

Förbundet kommer starta upp med sitt projekt ”Regionalt underlag för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar”. Ecoloop arrangerar workshop för att samla in kloka åsikter.

Låter det intressant? Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du vill veta mera!

Sommaren har varit exceptionellt varm och vädret har präglat många av nyhetsrubrikerna. För Svealands kustvattenvårdsförbund kommer projekt och arbetsprocesser dra igång igen efter sommaruppehåll. Provtagningarna är i skrivande stund i gång och Jakob Walve (DEEP), Annika Digréus från Sveriges Radio och mig själv kommer göra ett besök (14/8) hos teamet som utför provtagningarna och båten Andrea. Rapportering från detta kommer läggas upp på hemsidan och i sociala medier. När beredningsgruppen träffas torsdag 16/8 kommer vi diskutera provtagning men också det beviljade medel från SLL Hålbarhetsbidrag till förbundet. SKVVF lämnade in en ny-ansökan innan sommaren för att tillsammans med företaget Ecoloop arbeta för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. 

Bidraget från SLL innebär att det under 2018–2019 kommer det tas fram regionalt underlag för vägledning till kommunernas planering för hantering av båtlatriner. För förbundet är detta oerhörd viktigt och behovet att hitta en hållbar lösning är en av flera faktorer för att minska övergödning. Slutliga målet med detta är att vid projektets avslut ha underlag till kommuner som är vägledande vid planeringen för småbåtsavlopp som går över kommungränser. Ett enkelt material ska tas fram och spridas till kommuner och båtklubbar. Vi hoppas också att lokaliseringen av tömning stationer och landtoaletter förbättras och vi ser en långsiktig minskning  av övergödningen. Slutligen ser vi ett eller flera spridningsseminarium. Mera information om projektet kommer längre fram men vid särskild intresse är du välkommen att höra av dig.

Årets algblomning i Östersjön, våra kustvatten och i våra vikar har fått uppmärksamhet i medialt likaså den större klimatfrågan som följd av värme och skogsbränder. Detta är självklart glädjande trots olycksamma omständigheter. Även grundstötningen och oljeutsläppet från fartyget Makassar Highway utanför Loftahammar fick igång diskussionen om det sårbara Östersjön. Med kommande val bäddar dessa händelser onekligen för satsningar och ökad medvetenhet för klimatfrågan i stort.

Beredningsgruppen träffas torsdag 16/8
Ny till beredningsgruppen är Katarina Forslöw från Miljöförvaltningen vid Stockholm stad. Hon ersätter Ulf Mohlander som har gått i pension.

Presidium 21/8
Styrelse 13/9

 

Tack till alla som deltog på förbundets årsstämma! Det var mycket bra uppslutning, givande föreläsningar och fina möten enligt min uppfattning. Vi kan nu också i enlighet med stadgarna bjuda in ny ordinarie ledamot från Stockholm stad till styrelsen. Vi välkomnar Maria Östeberg Svanelid och ersättare Juha Salonsaari.  Vi välkomnar även Göran Lagerström som ny ersättare från SIKO.

Det är glädjande och inte minst oerhört viktigt att också se till framgångarna i arbetet för bättre miljö -vilket Linda Kumblad och Emil Rydin kunde berätta om från Balticsea 2020 projektet Levande kust. Vikten av Jakob Walves kompetens för kärnverksamheten, de samordnade recipientkontrollerna är uppenbara. Tack även Jakob för fint arbete för förbundet! Den samverkan mellan en brädd av medlemmar som finns inom förbundet ska bli oerhört spännande att arbeta vidare med!

Här näst är det kontaktombudsmöte 4 maj. Fortfarande finns platser kvar!

Protokoll från stämman kommer läggas upp på hemsidan när väl justerad. Gå gärna in på Facebook sidan för bilder från stämman och annan intressant information. Sidan hittar du här: https://www.facebook.com/SKVVF/

Tack för denna gång!

Hoppas ni alla har haft en underbar påsk med mycket frisk luft, sol, återhämtning och allt vad ni själva tycker påsken ska fyllas med! Själv spenderar jag oftast påsken vid en brasa i närhet till vatten med nära och kära, så också denna påsk.

Det börjar närma sig årsstämmor för Svealandskustvattenvårdsförbund. Jag jobbar på för fullt med att få ihop alla handlingar,  nå alla ombud och i stort -göra allt för att det ska bli så bra och fruktsamt som möjligt.

Det kommer att vara en extrastämma i direkt anslutning då ändringar av styrelsesammansättning ska behandlas. Direkt efter följer vi upp med ordinarie årsstämma.

I år kommer vi ha placering i samma hus som kansliet, dvs Södermalmsallén 36. Lokalen står Usine konferens för så också fika som kommer serveras. Vänligen hör av dig om eventuella allergier.

Handlingar skickas ut 5 april.

Tveka inte att höra av er till mig!

Väll mött!

 

Hälsningar förbundssekreteraren
//Frida Kvarnström

I veckan släppte Världsnaturfonden WWF sin rapport om Östersjöländernas arbete för Östersjön. Det är glädjande att rapporten har fått mycket medial uppmärksamhet. Detta är en del av arbetet för att få flera engagerade i att värna om vårt vatten och vår kust.

Från förbundet ser vi det goda samarbetet som en nyckel till effektivt och handlingskraftigt arbete mot det gemensamma målet. Sveriges kommuner måste tillsammans med företag och föreningar agera nu för att vi ska röra oss i rätt riktning och skydda vårt vatten. Nu måste takten öka -även internationellt!

Rapporten kan du hitta till genom att klicka här.

 

 

Svealands kustvattenvårdsförbund går in i ett nytt år med en ny start. Nu jobbas det för fullt med att tillgodose att alla handlingar finns tillgängliga men även mera spännande saker är på gång!

Kontaktombuden ute i verksamheter är oerhört viktiga -det förstod jag som ny rätt snabbt. Då det blev klart för mig att det inte blev något sammanträde förra året så startade vi (beredningsgruppen) omgående med att börja planeringen för detta.

Den 4 maj kl. 13  planerar vi för kontaktombudsmöte -så håll av datumet! Mera information kommer längre fram.

Vi ser även fram emot att delta på Baltic Sea Future Congress 8-9 mars och jag hoppas att träffa många av er där!

 

//förbundssekreteraren

Nu har det gått lite över två veckor och jag har redan hunnit ha lite kontakt med några av er.
Tack till alla som har hört av er och önskat mig välkommen!

Det är alltså jag, Frida Eik Kvarnström som har tillträtt som ny förbundssekreterare. Jag ser oerhört mycket fram emot att få utveckla förbundet vidare tillsammans med våra medlemmar. Det är ett viktigt arbete i kombination med en spännande tid vi befinner oss i!  Mycket händer här och nu och våra medlemmar sitter tillsammans på så mycket kompetens.  Med det sagt kommer jag lägga mycket fokus på att sköta administrativa uppgifter nu i början för att så småningom även ha fokus på att förmedla ut vikten av förbundets frågor -det vill säga kommunikationen utåt för att belysa varför förbundets arbete är så viktigt. Som en grundpelare i mitt arbete ser jag alltid att man har att vinna på att samarbeta, vare sig det är inom de olika grupperingarna i förbundet, regionalt eller internationellt.

En kort summering av mig skulle låta som följer: Utbildad samhällsvetare med inriktning på Central och -Östeuropa frågor. Erfarenhet från arbete i föreningar, kommun och privat sektor. Koordinator in i ryggmärgen med långsiktigt helhetsperspektiv i fokus -var är vi och vart vill vi?

När det gäller privat så kan jag avslöja att jag har sökt mig till Friluftsfrämjande. En förklaring till detta kan vara att jag är en emigrerad norska från kustområdet på västsidan- och med det följer ödmjukheten och tacksamheten till att få spendera tid naturen vi alla har runt oss – för några närmare än andra.

Så – nu går vi in i jultider och jag vill passa på att önska er alla en riktigt fridfylld jul fylld av härliga stunder med nära och kära!

Vi går tillsammans in ett nytt år med nya spännande utmaningar och möjligheter att påverka det som är viktigt för var och en av oss!

 

På återhörande.

Frida Eik Kvarnström
Förbundssekreterare
Svealands Kustvattenvårdsförbund

Efter lite knappt fem år som förbundssekreterare har jag nu bestämt mig för att söka mig vidare. Det har varit en fantastiskt rolig och intressant tid, men tidvis också mycket intensivt. Kontakterna med förbundets alla medlemmar har alltid varit ett särskilt trevligt inslag i arbetet, och det känns fint att kunna sluta nu när det bl a finns upparbetade rutiner för förbundets informationsarbete.

Jag tackar härmed för mig och önskar er alla lycka till med det fortsatta vattenvårdsarbetet!
vänliga hälsningar Göran Andersson

Svealandskusten 2017 levererad från tryckeriet! På onsdag släpps den vid förbundsstämman. Rapporten är gratis och kan beställas via www.svealandskusten.se. Svealandskusten 2017 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten innehåller både resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.
I årets rapport om den mycket omfattande uppvällning av kallt djupvatten under sommaren som gav upphov till ovanliga förhållanden i många delar av Svelandskusten. Spännande artiklar av bl a Stockholms universitet, Askölaboratoriet, Östersjöcentrum, BalticSea2020, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmarks kärnkraftverk, WRS AB, Naturvatten i Roslagen AB, Sjöfartsverket


1 2 3
Arkiv

Sök: